Bà Rịa – Vũng Tàu: 190 dự án đang lập hồ sơ xin giao đất

First Real vinh danh TOP 10 Nhà đầu tư – phát triển Bất động sản xuất sắc Việt Nam 2018
Căn hộ ấm áp, gần gũi của đôi vợ chồng giáo viên
Hoàn thành mở rộng đường Nguyễn Tuân vào giữa năm 2020, cơ hội sinh lời cho người mua nhà trong khu vực

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa có báo cáo tình hình thực hiện những Nghị quyết của HĐND tỉnh về danh mục dự án có thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh này.

Theo báo cáo, những dự án, công trình phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh được HĐND tỉnh thông qua ở những Nghị quyết đa số đều đã và đang triển khai thực hiện.

Tuy nhiên, số dự án, công trình thực hiện xong những thủ tục đất đai (có chọn lọc thu hồi đất, chọn lọc giao đất) theo quy định không nhiều, dẫn đến mật độ thu hồi đất để thực hiện dự án, công trình và việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và rừng đặc dụng trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh đạt mật độ không cao.

Cụ thể, ngày 09/12/2017, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 38/NQ-HĐND thông qua danh mục những dự án cần thu hồi đất để thực hiện trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh là 473 dự án, có tổng diện tích là 3.848,45ha.

Kết quả trong năm 2018, số dự án, công trình đã thực hiện thu hồi, đã đi vào hoạt động công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, có chọn lọc thu hồi đất là 98 dự án/473 dự án(chiếm mật độ 20,72%) có tổng diện tích thu hồi đất 416,36ha/3.848,45ha (chiếm mật độ 10,82%).

Chủ đầu tư đang áp dụng lập hồ sơ xin giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định; số dự án, công trình đang thực hiện là 190 dự án/473 dự án (chiếm mật độ 40,17%) có tổng diện tích 1.569,07ha/3.484,45ha (chiếm mật độ 40,745).

Số dự án, công trình chưa triển khai thực hiện hoặc không thực hiện do chủ đầu tư đang thực hiện thủ tục đầu tư, phê duyệt kiến trúc cơ sở, thực hiện điều chỉnh quy hoạch cục bộ… là 185 dự án/473 dự án (chiếm mật độ 39,11%) có tổng diện tích 1.864,01ha/3.848,45ha (chiếm mật độ 48,44%).

Ngoài ra, số lượng, tổng diện tích những dự án, công trình có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và rừng đặc dụng trong năm 2018 đã được HĐND tỉnh thông qua ở Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 và Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 là 283,35ha để thực hiện 99 dự án (bao gồm cả hộ gia đình cá nhân).

Kết quả trong năm 2018, số dự án, công trình đã thực hiện xong thủ tục chuyển mục đích (có chọn lọc giao đất) theo quy định là 12 dự án/99 dự án (chiếm mật độ 11,11%); tổng diện tích đã chuyển mục đích là 16,33ha/283,35ha (chiếm mật độ 5,76%), trong đây chuyển đất rừng phòng hộ là 10,43ha/283,35ha (chiếm mật độ 3,68%) để thực hiện 06 dự án, chuyển từ đất trồng lúa 01 vụ là 5,90ha/283,35ha (chiếm mật độ 2,08%) để thực hiện 06 dự án.

Về vấn đề này, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đề nghị UBND những huyện, thị xã, đô thị báo cáo cụ thể công đoạn thực hiện kế hoạch thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2018 của từng dự án, trong đây lưu ý nêu rõ nguyên nhân chậm triển khai, kiến nghị (nếu có) gửi về Sở Tài nguyên Môi trường để Sở tổng hợp báo cáo Thường trực UBND tỉnh.

Bạn đang xem chuyên mục Bat Dong San ở Webb.vn

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: