Bà Rịa – Vũng Tàu: Tiêu chí để lựa chọn dự án đầu tư khu du lịch sinh thái trong rừng phòng hộ

Hạ Long chuẩn bị gì cho mục tiêu trở thành con rồng du lịch Châu Á?
Dự án cầu vượt An Dương chậm tiến độ, nhiều hạng mục vẫn ngổn ngang
Xây dựng phương án huy động vốn hàng chục ngàn tỉ đồng mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất

Tính đến thời điểm cuối năm 2018, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có 67 dự án được Tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư khu du lịch sinh thái ở Khu bảo tồn môi trường xung quanh Bình Châu – Phước Bửu và trong rừng phòng hộ.

Theo UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, trong số đó có 20 dự án đã bị thu hồi chủ trương đầu tư; 42 dự án đang chờ văn bản giải đáp để triển khai công việc còn lại; 5 dự án đang bị kiến nghị thu hồi.

Mới đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh này đã đề xuất 1 số qui định giải đáp thực hiện kêu gọi đầu tư một vài dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi trong một vài khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đối có một vài tổ chức, cá nhân thuê môi trường rừng (gọi chung là nhà đầu tư) trên địa bàn tỉnh

Theo đó, nhà đầu tư phải có dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi trong rừng và dự án này phải thích hợp có Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi của một vài Ban quản lý (BQL) rừng đặc dụng, rừng phòng hộ; xác định rõ một vài dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi trong rừng đặc dụng, rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh chỉ được thực hiện bằng hình thức thuê môi trường rừng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Đồng thời không được giao đất, cho thuê đất hoặc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối có một vài nhà đầu tư khác. Bên cạnh đó, nhà đầu tư khi thi công công trình phục vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi trong rừng phải thực hiện theo đúng quy định ở Điều 15, Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 1 số điều của Luật công ty.

Việc thi công một vài qui định này nhằm khuyến khích một vài thành phần kinh tế tham dự đầu tư phát triển loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi trong rừng có mục đích kết hợp bảo tồn môi trường xung quanh, bảo tồn phong phú sinh học, bảo vệ và phát triển rừng bền vững thích hợp có quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Qua đó, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng mong muốn khai thác và phát huy tốt nhất một vài tiềm năng về tài nguyên rừng góp phần phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao cuộc sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trên địa bàn.

Ngoài một vài qui định chung trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng đề xuất phân công trách nhiệm cụ thể đối có BQL Vườn quốc gia Côn Đảo, BQL Khu bảo tồn môi trường xung quanh Bình Châu – Phước Bửu, BQL rừng phòng hộ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Du lịch, Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh và một vài địa phương liên quan đối có làm việc kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi trong rừng.

Trên cơ sở đề xuất này, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp có một vài Sở, ban, ngành liên quan tiếp thu ý kiến đóng góp của một vài thành viên dự họp, bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo nêu trên, tham mưu UBND tỉnh.

Bạn đang xem chuyên mục Bat Dong San ở Webb.vn

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: