Bộ Tài chính công bố cách tính thuế tài sản dự kiến đối với một căn hộ chung cư theo dự án Luật thuế tài sản

Green Star Sky Garden hút nhà đầu tư
Đất Xanh xuất sắc vinh danh vào Top 3 doanh nghiệp bất động sản có lợi nhuận tốt nhất năm 2018
One River – Khái niệm mới về nhà ở 5 sao

Theo một sốh tính của Bộ Tài chính, 1 căn hộ cao tầng chung cư chuẩn bị sẽ phải nộp 2 phần là thuế tài sản đối có đất và thuế tài sản đối có nhà có thuế suất chuẩn bị là 0,4%.

Mới đấy, Bộ Tài chính đã ra mắt dự thảo dự án Luật thuế tài sản để gửi xin ý kiến. Sắc thuế này đang là vấn đề nóng được dư luận xã hội độc đáo quan tâm, và có nhiều ý kiến trái chiều.

Giả sử căn hộ cao tầng chung cư để ở có quy mô 75m2 ở 1 khu đô thị ở Hà Nội (nhà chung cư 20 tầng). Giá mua căn hộ cao tầng chung cư theo hợp đồng chuyển nhượng là 2,5 tỷ đồng. Giá đất ở bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ra mắt đối có địa điểm thửa đất thi công nhà chung cư là 10.000.000 đồng/m2. Suất vốn đầu tư thi công nhà chung cư do Bộ Xây dựng ra mắt (theo Quyết định số 706/QĐ-BXD ngày 30/6/2017) dao động 9.710.000 đồng/m2 (ứng dụng đối có nhà chung cư từ 18 tầng đến 20 tầng).

Theo nội dung ở dự thảo dự án Luật thuế tài sản thì một sốh tính thuế tài sản (nộp hàng năm) chuẩn bị có căn hộ cao tầng chung cư này theo 2 trường hợp:

Trường hợp chung cư mới được thi công

Số thuế tài sản chuẩn bị phải nộp đối có đất bằnggiá 1m2 đất ở Bảng giá đất do UBND cấp tỉnh quy định nhân (x) quy mô nhà do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng nhân (x) hệ số xác định quy mô đất tính thuế (chuẩn bị Luật giao Chính phủ quy định hệ số xác định quy mô đất tính thuế đối có đất thi công nhà chung cư, trong đây hệ số xác định quy mô đất đối có trường hợp để ở chuẩn bị là 0,2%). Khi đây:

Giá tính thuế chuẩn bị đối có đất xác định cho căn hộ cao tầng chung cư trên:

75m2 x 10.000.000 đồng/m2x 0,2 = 150.000.000 đồng

Số thuế tài sản chuẩn bị phải nộp đối có đất xác định cho căn hộ cao tầng chung cư trên (có mức thuế suất thuế tài sản chuẩn bị 0,4%):

150.000.000 đồng x 0,4% = 600.000 đồng/năm

Số thuế tài sản chuẩn bị phải nộp đối có nhà bằng giá 1m2nhà tính thuế do UBND cấp tỉnh quy định (trên cơ sở suất vốn đầu tư thi công do Bộ Xây dựng ra mắt) nhân (x) quy mô nhà do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng. Khi đây,

Giá tính thuế đối có nhà xác định cho căn hộ cao tầng chung cư trên:

75m2 x 9.710.000 đồng/m2 = 728.250.000 đồng

Với ngưỡng không chịu thuế là 700 triệu đồng thì căn hộ cao tầng chung cư trên phải nộp thuế tài sản đối có nhà như sau:

Số thuế tài sản phải nộp đối có nhà xác định cho căn hộ cao tầng chung cư trên (có mức thuế suất thuế tài sản chuẩn bị 0,4%):

28.250.000 đồng x 0,4% = 113.000 đồng/năm

Như vậy, trường hợp khu chung mới được thi công và ngưỡng không chịu thuế đối có nhà là 700 triệu đồng thì số thuế tài sản phải nộp đối có đất là 600.000 đồng; số thuế phải nộp đối có nhà là 113.000 đồng. Tổng số thuế tài sản phải nộp đối có nhà, đất là 713.000 đồng/năm.

Trường hợp khu chung cư đã qua sử dụng 7 năm

Tại dự thảo dự án Luật thuế tài sản quy định giá tính thuế đối có nhà đã qua sử dụng được xác định bằng giá 1m2 nhà tính thuế do UBND cấp tỉnh quy định (trên cơ sở suất vốn đầu tư thi công do Bộ Xây dựng ra mắt) nhân (x) quy mô nhà do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng nhân (x) mật độ % chất lượng còn lại của nhà.

Theo Bộ Tài chính, giai đoạn này UBND cấp tỉnh đang quy định mật độ chất lượng còn lại của nhà để kê khai, nộp lệ phí trước bạ. Do đây, chuẩn bị mật độ chất lượng còn lại của nhà để tính thuế tài sản sẽ giao cho UBND một số tỉnh quy định (Bộ Tài chính sẽ phối hợp có một số Bộ, ngành có liên quan giải đáp qui định xác định mật độ chất lượng còn lại của nhà ở một số văn bản dưới luật để một số địa phương thực hiện thống nhất).

Ví dụ:Theo Quyết định số 3203/QĐ-UBND ngày 24/5/2017 của UBND đô thị Hà Nội quy định Bảng mật độ chất lượng còn lại của nhà xác định theo thời gian sử dụng nhà (tính từ năm thi công đã đi vào hoạt động bàn giao hoặc đưa nhà vào sử dụng đến năm kê khai nộp lệ phí trước bạ) như sau:

Bộ Tài chính ra mắt một sốh tính thuế tài sản chuẩn bị đối có 1 căn hộ cao tầng chung cư theo dự án Luật thuế tài sản - Ảnh 1.

Giả sử mật độ chất lượng còn lại của nhà để tính thuế tài sản được lấy bằng mật độ chất lượng còn lại của nhà để kê khai, nộp lệ phí trước bạ, khi đây số thuế tài sản chuẩn bị đối có nhà đã qua sử dụng xác định cho căn hộ cao tầng chung cư trên như sau:

Giá tính thuế chuẩn bị đối có nhà đã qua sử dụng xác định cho căn hộ cao tầng chung cư trên

75m2 x 9.710.000 đồng/m2 x 80% = 582.600.000 đồng

Do giá tính thuế chuẩn bị đối có nhà đã qua sử dụng xác định cho căn hộ cao tầng chung cư trên dưới ngưỡng không chịu thuế, bởi thế, số thuế tài sản phải nộp đối có nhà (đã qua sử dụng 7 năm) ứng dụng cho căn hộ cao tầng chung cư trên là 0 đồng.

Số thuế tài sản phải nộp chuẩn bị đối có đất xác định cho căn hộ cao tầng chung cư trên vẫn là 600.000 đồng/năm. Như vậy, trường hợp khu chung đã qua sử dụng được 7 năm thì chỉ phải nộp thuế tài sản đối có đất là 600.000 đồng/năm, không phải nộp thuế đối có nhà do giá trị nhà nằm trong ngưỡng không chịu thuế.

Cách tính thuế tài sản đối có căn hộ cao tầng chung cư mà Bộ Tài chính vừa đề xuất như thế nào?

Chưa tham khảo dự thảo Luật thuế tài sản cho đến hết năm 2019

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Vương Đình Huệ về yêu cầu thi công dự án Luật thuế tài sản.

Theo đây, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chưa tham khảo, cho ý kiến đối có yêu cầu thi công dự án Luật thuế tài sản của Bộ Tài chính.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư ký Quốc hội trả lời Tuổi trẻ “Chính phủ và một số cơ quan hữu quan chưa đề xuất dự án luật bởi thế vào chương trình thi công luật, pháp lệnh năm 2018 và năm 2019.”

Quốc hội chưa tham khảo dự thảo Luật thuế tài sản cho tới hết năm 2019
Chính phủ chưa tham khảo đề xuất dự án Luật thuế tài sản

Bạn đang xem chuyên mục Bat Dong San ở Webb.vn

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: