Bộ Xây dựng nói gì về siêu dự án 6 tỷ USD của Vạn Thịnh Phát?

Nhà phố thương mại Lakeside Infinity gây chú ý tại vùng Tây Bắc – Đà Nẵng
Nhà đầu tư tăng lợi nhuận nhờ thỏa mãn “nhu cầu ở thực”
Hà Nội phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường khu đô thị Gia Lâm tới ga Phú Thị

Bộ Xây dựng đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh tham khảo, chấp thuận đầu tư Dự án theo quy định ở Nghị định số 11/2013/NĐ-CP và 1 vài quy định của pháp luật hiện hành.

Thực hiện nhiệm vụ được giao theo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Bộ Xây dựng đã phối hợp có Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp thực hiện rà soát 1 vài kết quả triển khai, 1 vài thủ tục đầu tư liên quan của Dự án đầu tư thi công hạ tầng kỹ thuật Khu công viên Mũi Đèn Đỏ và Khu nhà ở thành thị (Dự án), trên cơ sở đây Bộ Xây dựng đã yêu cầu UBND TP Hồ Chí Minh có văn bản giải trình về quy trình, thủ tục, chủ trương đầu tư Dự án, theo tài liệu từ Báo Xây dựng.

Cụ thể, về 1 vài thủ tục đầu tư liên quan của Dự án: Theo báo cáo của UBND TP Hồ Chí Minh, Dự án đã được UBND TP Hồ Chí Minh chấp thuận chủ trương đầu tư cho Cty CP Đại Trường Sơn (nay là Cty CP Tập đoàn Sài Gòn Peninsula) ở Văn bản số 8156/UBND-ĐTMT ngày 28/11/2007, gia hạn ở Văn bản số 1751/UBND-ĐTMT ngày 22/4/2009 và chấp thuận chủ trương tiếp tục thực hiện Dự án ở Văn bản số 4980/UBND-ĐTMT ngày 24/8/2015.

Qua rà soát 1 vài căn cứ pháp lý điều chỉnh Dự án thời điểm từ năm 2007 đến trước ngày 01/7/2015 và thời điểm từ ngày 01/7/2015 đến nay có 1 số vấn đề đáng chú tâm:

Theo quy định của pháp luật về đầu tư (từ năm 2007 đến trước ngày 01/7/2015): Dự án không thuộc đối tượng chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (Điều 37 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về quy định chi tiết và giải đáp thi hành 1 số điều của Luật Đầu tư năm 2005).

Theo quy định của pháp luật về thi công, phát triển thành thị: Thời điểm từ năm 2007 đến trước 01/3/2013, Dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Khu thành thị mới, thuộc thẩm quyền cho phép thực hiện dự án của UBND TP Hồ Chí Minh (khoản 2 Điều 15 Quy chế Khu thành thị mới); thời điểm từ 01/3/2013 đến nay, Dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển thành thị, thuộc thẩm quyền chấp thuận đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (khoản 1 Điều 21).

Theo pháp luật về đầu tư: Thời điểm từ 01/7/2015 đến nay, Dự án có diện tích vốn đầu tư lớn hơn 5.000 tỷ đồng, thuộc thẩm quyền chọn lọc chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (Khoản 2, Điều 31, Luật Đầu tư năm 2014).

Thời điểm từ sau ngày 27/12/2015 đến nay, trường hợp Dự án thuộc quy định ở Khoản 2, Điều 31, Luật Đầu tư năm 2014, thích hợp có quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt mà phải thực hiện thủ tục chủ trương đầu tư, thẩm quyền chọn lọc chủ trương đầu tư thuộc UBND cấp tỉnh theo quy định ở Điều 32, Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và giải đáp thi hành 1 số điều của Luật Đầu tư.

Về quy trình thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư: Theo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, việc UBND TP Hồ Chí Minh chưa thực hiện cấp giấy chứng nhận đầu tư Dự án (trong trường hợp Dự án thực hiện triển khai trước ngày 01/7/2015) chưa đúng có quy định của Luật Đầu tư năm 2005.

Về việc này, UBND TP Hồ Chí Minh đã giải trình thực hiện theo quy định ở khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ về thực hiện thí điểm 1 số thủ tục hành chính trong đầu tư thi công đối có dự án khu thành thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp.

Về căn cứ tham khảo hồ sơ chấp thuận đầu tư Dự án: Hồ sơ Dự án đã được UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu Bộ Xây dựng thẩm định ở Văn bản số 2207/UBND-ĐT ngày 18/4/2017. Việc tham khảo Dự án được thực hiện theo 1 vài quy định ở Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển thành thị, Luật Xây dựng năm 2014, Luật Nhà ở năm 2014, Luật Đầu tư năm 2014 và 1 vài quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

Sau khi nhận Hồ sơ Dự án, Bộ Xây dựng đã chủ trì thẩm định, gửi lấy ý kiến 1 vài bộ, ngành và đã nhận đầy đủ văn bản góp ý của 1 vài bộ: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải. UBND TP Hồ Chí Minh đã đã đi vào vận hành hồ sơ Dự án theo ý kiến của 1 vài Bộ trước khi trình Thủ tướng Chính phủ (Tờ trình số 67/TTr-BXD ngày 22/12/2017 của Bộ Xây dựng).

Bộ Xây dựng nói gì về siêu dự án 6 tỷ USD của Vạn Thịnh Phát? - Ảnh 1.

Vị trí dự án nằm ở khu Mũi Đèn Đỏ (nhìn ra ngã 3 sông Sài Gòn và sông Đồng Nai)

Trên cơ sở ý kiến của 1 vài bộ, ngành về việc chấp thuận đầu tư thi công hạ tầng kỹ thuật Dự án, căn cứ kết quả rà soát việc triển khai Dự án và 1 vài thủ tục liên quan của Dự án, Bộ Xây dựng thấy rằng Dự án đã được UBND TP Hồ Chí Minh chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2007, tuy nhiên, UBND TP Hồ Chí Minh đã thiếu kiểm tra, đôn đốc, rà soát công đoạn triển khai Dự án, không kịp thời có phương án xử lý theo quy định của pháp luật dẫn đến 1 vài thủ tục, quá trình đầu tư phải điều chỉnh nhiều lần.

Để chắc chắn Dự án thực hiện thích hợp có 1 vài quy định của pháp luật về đầu tư, thi công và phát triển thành thị ở thời điểm này, Bộ Xây dựng kiến nghị UBND TP Hồ Chí Minh theo thẩm quyền đã đi vào vận hành 1 vài văn bản về việc chọn lọc chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quy định pháp luật về đầu tư.

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh tham khảo, chấp thuận đầu tư Dự án theo quy định ở Nghị định số 11/2013/NĐ-CP và 1 vài quy định của pháp luật hiện hành.

UBND TP Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm rà soát việc triển khai Dự án theo quy định của pháp luật, trường hợp có vi phạm, tham khảo, xử phạt hành chính theo quy định ở Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Bộ Xây dựng nói gì về siêu dự án 6 tỷ USD của Vạn Thịnh Phát? - Ảnh 2.

Khu vực thi công siêu dự án dự án Saigon Peninsula.

Được biết, dự án đầu tư thi công hạ tầng kỹ thuật khu công viên Mũi Đèn Đỏ và khu nhà ở thành thị còn được biết đến có tên gọi siêu dự án Saigon Peninsula tọa lạc ở phường Phú Thuận, quận 7, TP.HCM, có phía đông và nam giáp sông Nhà Bè, phía tây giáp các con phố Đào Trí đã đi vào vận hành, phía bắc giáp sông Sài Gòn và rạch Bà Bướm.

Dự án gồm 2 khu tính năng chính khu công viên hỗn hợp đa tính năng dao động 82ha và khu nhà ở thành thị 35ha. Chủ đầu tư của dự án Saigon Peninsula là Công ty CP Tập đoàn Sài Gòn Peninsula. Đây là Liên doanh gồm Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có 1 vài nhà đầu tư nước ngoài gồm Pavilion Group và Genting Group để đầu tư phát triển dự án.

Trong đây, Pavilion Group giữ vai trò chủ đạo trong quy hoạch tổng thể và triển khai thi công công trình. Điểm nhấn gồm trọng điểm thương mại bán lẻ chất lượng cao kết hợp có khách sạn 5 sao, khu căn hộ cao tầng cấp cao và villa nghỉ dưỡng sang trọng cộng 1 vài cao ốc văn phòng hạng A.

Còn Genting Group tham dự thi công Cảng tàu khách quốc tế của dự án ở địa điểm cảng thương mại đang vận hành trong khu đất. Sau khi đã đi vào vận hành, cảng tàu khách quốc tế 200.000 GRT (dung tải đăng ký) này sẽ là cảng tàu khách lớn nhất Việt Nam.

Tháng 8/2016, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã chính thức ra mắt và bắt đầu làm dự án Saigon Peninsula. Tuy nhiên, sau thời gian bắt đầu làm rầm rộ trong năm 2016, công đoạn dự án Saigon Peninsula bắt đầu chững lại vào GĐ 2017-2018.

Bạn đang xem chuyên mục Bat Dong San ở Webb.vn

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: