Chính phủ có chính sách “gỡ vướng” cho các dự án đầu tư BT

Mũi Ông Đội: Điểm đến nghỉ dưỡng mới của giới thượng lưu
Bài trí phòng ăn đơn giản nhưng thanh lịch
Khách ngoại quan tâm mua nhà Phú Mỹ Hưng

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 160/NQ-CP về việc sử dụng tài sản công để chi trả cho Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư thi công công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao.

Cụ thể, việc sử dụng tài sản công để chi trả cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư thi công công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (Hợp đồng BT) được ký kết theo quy định của pháp luật trước ngày 1/1/2018 mà chưa hoàn thành việc chi trả thì tiếp tục thực hiện chi trả theo nội dung Hợp đồng BT đã ký kết, chắc chắn theo đúng quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật về đất đai, pháp luật về ngân sách nhà nước và một số quy định pháp luật có liên quan đang có hiệu lực ở thời điểm ký kết Hợp đồng BT.

Đối có một số Hợp đồng BT được ký kết từ ngày 1/1/2018, trong đây có điều khoản sử dụng tài sản công để chi trả, đề nghị một số Bộ, ngành địa phương rà soát lại nội dung của Hợp đồng chắc chắn tuân thủ Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, pháp luật về đất đai, pháp luật về ngân sách nhà nước và một số quy định pháp luật có liên quan.

Trường hợp nội dung Hợp đồng BT thích hợp có quy định của pháp luật thì tiếp tục thực hiện chi trả theo quy định của Hợp đồng BT; trường hợp nếu có nội dung chưa thích hợp có một số quy định của pháp luật thì phải đàm phán điều chỉnh lại nội dung Hợp đồng BT cho thích hợp có một số quy định pháp luật nêu trên.

Đối có một số dự án BT đã hoàn thành việc chọn lọc Nhà đầu tư theo đúng quy định của pháp luật trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành nhưng chưa ký Hợp đồng BT, cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng đàm phán, ký kết Hợp đồng BT chắc chắn tuân thủ Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, pháp luật về đất đai, pháp luật về ngân sách Nhà nước và một số quy định của pháp luật có liên quan.

Chính phủ đề nghị một số Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân một số địa phương (cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối có dự án BT) và Nhà đầu tư một số dự án BT chịu trách nhiệm rà soát lại một số Hợp đồng BT đã ký kết và đang thực hiện, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật đối có một số sai phạm (nếu có); chắc chắn công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật; không làm thất thoát tài sản công, không để xảy ra tham nhũng, lợi ích nhóm.

Trường hợp phát hiện có vi phạm nhưng chưa gây thất thoát tài sản nhà nước thì phải điều chỉnh lại Hợp đồng BT; nếu phát hiện vi phạm (vi phạm pháp luật về ngân sách nhà nước, thi công, quản lý đất đai, đấu thầu, đầu tư công, quản lý tài sản công và pháp luật liên quan khác…) thì phải điều chỉnh hoặc hủy Hợp đồng BT, kịp thời thu hồi tài sản nhà nước bị thất thoát, đồng thời xử lý nghiêm một số tập thể, cá nhân sai phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Chính phủ giao Bộ Tài chính có trách nhiệm đã đi vào hoạt động dự thảo Nghị định về sử dụng tài sản công để chi trả cho một số Nhà đầu tư thực hiện Dự án BT theo đúng Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 9/9/2018 của Chính phủ.

Bạn đang xem chuyên mục Bat Dong San ở Webb.vn

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: