Chính phủ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về chính sách đầu tư xây dựng

Căn hộ hạng C dịch chuyển về vùng ven
Đầu năm mua căn hộ, người mua nên chú ý điều gì?
Đâu là dự án đáng sống tại khu vực Thanh Xuân?

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 110/NQ-CP về 1 số nhiệm vụ, biện pháp chủ yếu tháo gỡ gặp khó, vướng mắc về cơ chế, chính sách bán hàng liên quan đến đầu tư thi công.

Nhiệm vụ Thứ nhất Chính phủ đề ra là đã đi vào vận hành hệ thống pháp luật về đầu tư thi công bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, cải một sốh thủ tục hành chính, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh, tháo gỡ kịp thời một số gặp khó, vướng mắc trong vận hành đầu tư thi công.

Cụ thể, một số Bộ, ngành trung ương sẽ chủ động rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới một số luật, nghị định, thông tư trong phạm vi được phân công để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa một số luật, giữa nghị định có luật, giữa thông tư có nghị định trong một số khâu: Chuẩn bị dự án, thực hiện dự án, kết thúc thi công đưa công trình của dự án vào khai thác, sử dụng bảo đảm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, đồng thời tháo gỡ kịp thời một số bất cập, vướng mắc, gặp khó trong thực tiễn vận hành đầu tư thi công, nhất là trong thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh.

Trước mắt, Bộ Xây dựng tiếp tục nghiên cứu kỹ, thi công Luật sửa đổi, bổ sung một số Luật: Xây dựng, Nhà ở, Kinh doanh BDS và Quy hoạch thành thị để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, thực hiện cải một sốh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và công ty, trình Quốc hội ở kỳ họp thứ 7.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp có một số bộ, ngành liên quan đã đi vào vận hành dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi) theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính; tăng cường phân cấp, tính chủ động trong lập, thẩm định, giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và hằng năm, bảo đảm tháo gỡ các gặp khó, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực thi pháp luật đầu tư công, trình Quốc hội ở kỳ họp thứ 6.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp có một số bộ, ngành, cơ quan liên quan soạn thảo Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Đất đai theo hướng thống nhất về thời gian chậm triển khai thực hiện dự án bị thu hồi đất giữa Luật Đất đai và Luật Đầu tư; mở rộng một số hình thức bảo đảm thực hiện dự án; đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, cải một sốh thủ tục hành chính và tháo gỡ gặp khó cho công ty, báo cáo Chính phủ trong quý I/2019.

Đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ môi trường theo hướng thực hiện đồng thời thủ tục thẩm định báo cáo phân tách tác động môi trường có thủ tục thẩm định dự án, thẩm định kiến trúc thi công…

Nghị quyết cũng nêu rõ Chính phủ đề nghị một số bộ, ngành, địa phương tăng cường sự phối hợp nghiêm ngặt, thống nhất, kịp thời trong quá trình soạn thảo, ban hành và tổ chức thực hiện pháp luật.

Theo đây, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ trong quá trình chỉ đạo sửa đổi, bổ sung, ban hành mới một số dự án luật cần chủ động làm việc có Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ khác có liên quan để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, loại bỏ mâu thuẫn, chồng chéo, lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm trong một số lĩnh vực quản lý nhà nước về đầu tư thi công.

Các bộ, ngành, UBND một số tỉnh, đô thị trực thuộc trung ương tăng cường phối hợp giữa một số cơ quan nhà nước, kết nối chia sẻ tài liệu, thực hiện cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông trong thực hiện một số thủ tục về đầu tư thi công, đất đai, môi trường, phòng cháy, chữa cháy, kết nối điện, nước.

Tăng cường đối thoại có người dân, công ty, minh bạch hóa tài liệu; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong tiếp nhận, trả lời kiến nghị, đối thoại có người dân, công ty.

Chính phủ cũng đề nghị một số bộ, ngành, địa phương củng cố bộ máy, tổ chức, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác đầu tư thi công. Thường xuyên tổ chức một số lớp đào tạo, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư thi công.

Kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời một số tổ chức, cá nhân, lãnh đạo, cán bộ, công chức vi phạm quy định pháp luật và cố tình cản trở, gây gặp khó, làm phát triển chậm độ thực hiện dự án, công trình đầu tư thi công. Thay thế kịp thời các cán bộ, công chức yếu kém về năng lực, trình độ, suy thoái đạo đức, gây nhũng nhiễu, tiêu cực.

Các bộ, ngành, địa phương cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đầu tư thi công; tăng cường công tác kiểm tra, nắm bắt tình hình thực tiễn, kịp thời tháo gỡ và đề xuất tháo gỡ gặp khó, vướng mắc của một số bộ, ngành, địa phương, người dân, công ty về đầu tư thi công.

Bên cạnh đây, chú trọng công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc triển khai một số quy định về đầu tư thi công; công khai hóa danh sách một số bộ, ngành và địa phương gây cản trở hoặc chậm trễ trong việc thực hiện giải ngân theo quy định của pháp luật. Kiên quyết xử lý nghiêm một số hành vi vi phạm về đầu tư thi công, lợi ích nhóm, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, nhất là đối có 1 số vụ việc dư luận quan tâm và bức xúc.

Bạn đang xem chuyên mục Bat Dong San ở Webb.vn

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: