Đẩy nhanh tiến độ dự án đường và nút giao thông kết nối sân bay Nha Trang

Hà Nội công bố danh sách 86 DN nợ tiền tỷ thuế, phí và thuê đất
Ấn tượng hệ thống công viên theo tiêu chuẩn quốc tế của Đất Xanh Miền Trung
Khánh Hòa siết chặt, rà soát các khách sạn chưa được cấp sao

Đó là ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa ở cuộc họp có các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Các tuyến các con phố, nút giao thông kết nối khu sân bay Nha Trang.

Theo đây, UBND tỉnh Khánh Hoà đề nghị các đơn vị có liên quan khẩn trương đã đi vào hoạt động công tác giải phóng mặt bằng dự án; rà soát, ra chọn lọc cưỡng chế theo quy định đối có các trường hợp đã vận động nhiều lần nhưng vẫn không hợp tác di dời bàn giao mặt bằng; giao đất tái an cư cho các trường hợp đủ điều kiện…

Đối có 1 số cơ quan sử dụng đất quốc phòng, UBND tỉnh đề nghị các đơn vị phối hợp có sở, ngành có liên quan của tỉnh sớm đã đi vào hoạt động các thủ tục về thanh lý tài sản, lập kiến trúc, dự toán chi phí di dời đối có các công trình trên đất… để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Theo báo cáo của các cơ quan công dụng, đến thời điểm này, Dự án các tuyến các con phố, nút giao thông kết nối khu sân bay Nha Trang đã đã đi vào hoạt động 100% công tác kiểm kê, thi công và phê duyệt phương án bồi thường đối có các hộ gia đình, cá nhân.

Tuy nhiên, còn 37/191 trường hợp hộ gia đình, cá nhân chưa bàn giao mặt bằng. Bên cạnh đây, tỉnh cũng đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối có các đơn vị sử dụng đất quốc phòng; thực hiện chi trả chi phí bồi thường cho 4/5 đơn vị.

Về công đoạn triển khai thi công dự án, đến nay, chủ đầu tư căn bản đã đã đi vào hoạt động hạng mục các khu tái an cư và đang khắc phục các khiếm khuyết để áp dụng nghiệm thu, bàn giao cho đơn vị quản lý (UBND TP. Nha Trang).

Đối có hạng mục các nút giao, hiện nút N2, N4, N5, N6 đa số chưa được triển khai thi công do vướng 1 số hộ dân và quỹ đất quốc phòng chưa bàn giao mặt bằng; nút N3 căn bản đã đi vào hoạt động các hạng mục trên phần đất được bàn giao, phần còn lại chưa triển khai thi công do nằm trên quỹ đất quốc phòng chưa bàn giao; nút N7 đã đã đi vào hoạt động toàn bộ các hạng mục…

Bạn đang xem chuyên mục Bat Dong San ở Webb.vn

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: