Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bình Thuận

Chính phủ giao thành phố Đà Nẵng đầu tư cảng Liên Chiểu
Chủ đầu tư vi phạm, hàng nghìn hộ dân bị ‘treo’ sổ hồng
Đây là lý do năm 2019 dòng tiền đầu tư vẫn hướng vào đất nền, nhà phố vùng ven TP.HCM

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 69/NQ-CP điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) tỉnh Bình Thuận

Theo quy hoạch, đến năm 2020 tỉnh Bình Thuận có 677.181 đất nông nghiệp, chiếm 85,25%; đất phi nông nghiệp là 112.047 ha, chiếm 14,10%; đất thành thị 47.968 ha, chiếm 6,04%.

Đối có một số khu tính năng, đến năm 2020, khu sản xuất nông nghiệp có 265.892; khu lâm nghiệp 291.946 ha; khu bảo tồn môi trường xung quanh và phong phú sinh học có 45.231 ha; khu phát triển công nghiệp 3.048 ha; khu thành thị có 47.968 ha; khu thương mại – dịch vụ 12.203 ha; khu dân cư nông thôn có 39.054 ha.

Từ năm 2016-2020, 35.065 ha đất nông nghiệp được chuyển sang phi nông nghiệp; 31.355 ha chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp; 337 ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở.

Chính phủ đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận có trách nhiệm tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020); đồng thời xác định ranh giới và công khai qui mô đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt;

Điều tiết phân bổ nguồn lực, trước hết là nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm lợi ích giữa một số khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, thành thị, dịch vụ có một số khu vực bảo vệ đất trồng lúa, đất rừng; có chính sách bán hàng, một sốh thức thích hợp để giảm kinh phí sản xuất, tăng lương, để người trồng lúa yên tâm sản xuất; tăng đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, chắc chắn tính thống nhất, đồng bộ giữa một số khu vực…

Chính phủ cũng đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch, nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất để tập trung cho phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ, thành thị để tăng nguồn thu cho ngân sách; đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất…

Bên cạnh đây, địa phương này cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai ngăn chặn và xử lý kịp thời một số vi phạm trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiên quyết không giải quyết giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối có một số trường hợp không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Chính phủ đề nghị chính quyền địa phương không ngừng nghỉ kiểm tra, xử lý một số trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích theo quy định của pháp luật đất đai; tiếp tục rà soát, xác định ranh giới đất sử dụng cho mục đích quốc phòng, an ninh; đất quốc phòng, đất an ninh kết hợp làm kinh tế; đất do một số đơn vị quốc phòng, công an làm kinh tế ở một số địa phương để quản lý nghiêm ngặt, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả

Bạn đang xem chuyên mục Bat Dong San ở Webb.vn

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: