Hà Nội chính thức duyệt danh sách gần 1.700 dự án thu hồi đất năm 2019

Duyệt khung bồi thường dự án cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây
Kiến nghị sửa Luật Thủ đô, giảm quá tải nội thành
Thẩm định điều chỉnh tổng mức đầu tư 2 dự án đường sắt đô thị TPHCM

HĐND TP Hà Nội vừa thông qua danh mục 1.686 dự án thu hồi đất năm 2019 có diện tích là hơn 5.573ha; danh mục 308 công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019, có diện tích hơn 518ha.

Gần 1700 dự án thu hồi đất trong năm 2019

HĐND TP Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết số 11/NQ-HĐND thông qua danh mục một số dự án thu hồi đất năm 2019 ; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019 trên địa bàn đô thị Hà Nội thuộc thẩm quyền chọn lọc của HĐND TP Hà Nội.

Cụ thể, HĐND TP thông qua danh mục 1.686 dự án thu hồi đất năm 2019 có diện tích là 5.573,52ha; danh mục 308 công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019, có diện tích là 518,58ha.

Hà Nội chính thức duyệt danh sách gần 1.700 dự án thu hồi đất năm 2019 - Ảnh 1.

Hà Nội chính thức thông qua danh mục một số dự án thu hồi đất năm 2019.

Trên cơ sở danh mục dự án được HĐND TP thông qua, một số dự án sử dụng vốn ngân sách đô thị được cân đối trong Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách đô thị năm 2019 của HĐND TP. Các dự án sử dụng ngân sách cấp quận, huyện, thị xã do một số quận, huyện, thị xã bố trí. Các dự án ngoài ngân sách do chủ đầu tư bố trí theo công đoạn đầu tư, chắc chắn bố trí đủ chi phí phần GPMB trong năm 2019. UBND TP chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ và căn cứ pháp lý của một số dự án trình HĐND TP theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, UBND TP tiếp tục rà soát diện tích, diện tích của từng dự án, phân tách công đoạn triển khai, sắp xếp thứ tự ưu tiên thực hiện theo tính cấp thiết của từng dự án, chắc chắn mục tiêu sử dụng đất hiệu quả, tiết kiệm. Sau thu hồi, đề nghị chủ đầu tư sớm đưa đất vào sử dụng hiệu quả. Kiên quyết xử lý một số dự án chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai theo quy định.

Trường hợp phát sinh đề nghị sử dụng đất để thực hiện một số công trình, dự án quan trọng cấp bách vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng mà chưa có trong danh mục được HĐND TP thông qua hoặc trường hợp cần điều chỉnh, giao UBND TP tổng hợp trình HĐND TP ở một số kỳ họp trong năm 2019. Tiếp tục cải một sốh hành chính, nhất là giải quyết một số thủ tục hành chính trong lĩnh, vực đầu tư, thi công và đất đai để thực hiện một số dự án đầu tư trong và ngoài ngân sách trên địa bàn đô thị theo đúng kế hoạch đề ra.

Phải công khai để dân giám sát

Đồng thời, UBND TP thực hiện công khai danh mục một số dự án, công trình trong danh mục thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019 trên Cổng tài liệu điện tử Thành phố, trụ sở làm việc của UBND một số xã, phường, thị trấn có dự án để nhân dân theo dõi, giám sát theo quy định.

Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, công khai, minh bạch để tạo sự đồng thuận của người dân, đặc thù đối có các vùng bị thu hồi đất; tuân thủ đúng quy trình, quy định pháp lý trong tổ chức thực hiện thu hồi đất. Thực hiện đúng quy định về bồi thường, hỗ trợ tái an cư cho tổ chức, cá nhân bị thu hồi đất, chắc chắn người dân có cuộc sống tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ. Kịp thời đối thoại, giải quyết các vướng mắc ngay từ cơ sở.

Nghị quyết này đã được HĐND TP Hà Nội khóa XV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 04/12/2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019 đến ngày 31/12/2019.

Trước đây năm 2018, HĐND TP thông qua 1.872 công trình, dự án thu hồi đất , có diện tích là hơn 6.203ha. 581 công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, có diện tích là 952.83ha.

Về kết quả thực hiện, tính từ đầu năm đến ngày 1/10/2018, số dự án thu hồi đất UBND TP đã giao đất, cho thuê đất, UBND một số quận, huyện đã ban hành chọn lọc thu hồi đất hoặc Sở TN&MT đã xác định ranh giới GPMB là 1.174 dự án, diện tích thu hồi là hơn 3.546ha (đạt 62% kế hoạch, ước thực hiện đến 31/12/2018 đạt 70%).

Số dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng là 346 dự án, diện tích chuyển mục đích là 576,88ha (đạt 59,5% kế hoạch, ước thực hiện đến 31/12/2018 đạt 65%).

Đà Nẵng: 222 công trình, dự án cần thu hồi đất trong năm 2019

Bạn đang xem chuyên mục Bat Dong San ở Webb.vn

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: