Hà Nội chuẩn bị đấu giá hơn 5 triệu m2 đất

Cách nào để cư dân ‘biệt thự triệu đô’ Hà Nội vượt mưa lũ?
Thủ tướng yêu cầu Tp.HCM phải đẩy nhanh tiến độ hàng loạt dự án giao thông lớn
Không để ‘cò đất’ lộng hành tại các khu vực lập đặc khu

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng đã ký ban hành Kế hoạch số 99/KH-UBND về việc đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018 và GĐ 2018 – 2020 trên địa bàn.

Theo Kế hoạch, tổng số dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018 là 679 dự án (gồm có 666 dự án mới và 13 dự án chuyển tiếp). Tổng tổng diện tích đất có thể đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018 là 193,41ha. Dự kiến kế hoạch thu theo kết quả trúng đấu giá là 13.710,62 tỷ đồng.

Trong đây đấu giá một vài dự án thuộc TP quản lý là 111 dự án gồm có 110 dự án mới và 01 dự án chuyển tiếp, có tổng diện tích đấu giá trong năm 2018 là 75,96ha; chuẩn bị thu trong năm 2018 là 8.666,81 tỷ đồng.

Đấu giá đất nhỏ lẻ xen kẹt dưới 5.000 m2 do cấp huyện quản lý là 568 dự án gồm có 556 dự án mới và 12 dự án chuyển tiếp, có tổng diện tích đấu giá 117,45ha; chuẩn bị thu trong năm 2018 là 5.043,81 tỷ đồng.

Kinh phí giải phóng mặt bằng, thi công hạ tầng kỹ thuật một vài dự án đấu giá năm 2018 là 4.698,47 tỷ đồng, trong đây ngân sách cấp huyện là 1.745,35 tỷ đồng; ứng vốn từ Quỹ Đầu tư phát triển là 2.953,12 tỷ đồng.

Tổng số dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2019 chuẩn bị là 635 dự án (gồm có 618 dự án mới và 17 dự án chuyển tiếp); tổng tổng diện tích đất có thể đẩu giá quyền sử dụng đất năm 2019 là 197,02ha; chuẩn bị kế hoạch thu theo kết quả trúng đấu giá là 15.972,29 tỷ đồng.

Năm 2020, tổng số dự án đấu giá quyền sử dụng đất là 453 dự án gồm có 395 dự án mới và 58 dự án chuyển tiếp. Tổng tổng diện tích đất có thể đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020 là 286,93ha; chuẩn bị kế hoạch thu theo kết quả trúng đấu giá là 23.855,58 tỷ đồng.

Kế hoạch nhằm mục đích đấu giá quyền sử dụng đất nhằm khai thác có hiệu quả quỹ đất, dáp ứng nhu cầu sử dụng đất của người dân và công ty, tăng nguồn thu cho ngân sách một vài cấp, tạo nguồn vốn đầu tư thi công hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Bạn đang xem chuyên mục Bat Dong San ở Webb.vn

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: