Hà Nội sắp mở rộng đường Nguyễn Tuân

Ưu đãi lớn cho đợt mở bán mới BST hướng biển The Coastal Hill – FLC Grand Hotel Quy Nhơn
Nhiều chính sách hỗ trợ mua nhà Sài Gòn cho người trẻ
Dragon Fairy: Sức hút mới của thị trường BĐS Nha Trang

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đã ký ban hành Quyết định số 7084/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ giới 1 số con phố đỏ tuyến 1 số con phố Nguyễn Tuân (đoạn từ đầu ngõ 162 Nguyễn Tuân đến nút giao 1 số con phố Nguyễn Trãi), mật độ 1/500 ở quận Thanh Xuân.

Theo Quyết định, chiều dài tuyến 1 số con phố dao động 720m; điểm đầu tuyến ở nút giao có 1 số con phố Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân; điểm cuối tuyến ở ngõ 162 1 số con phố Nguyễn Tuân. Đây là 1 số con phố cấp khu vực có bề rộng mặt cắt ngang lối điển hình rộng B=21m gồm lòng 1 số con phố 2×7,5m=15m và vỉa hè rộng 2x3m=6m.

Thành phần, cấu tạo mặt cắt ngang 1 số con phố xác định phù họp có đoạn tuyến 1 số con phố đã thi công và Quy hoạch chi tiết mật độ 1/500 phường Nhân Chính đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt, cụ thể sẽ được xác định chính xác theo dự án đầu tư được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Chỉ giới 1 số con phố đỏ được xác định trên cơ sở tim 1 số con phố, mặt cắt ngang 1 số con phố, 1 số thông số kỹ thuật, điều kiện khống chế và kết họp nội suy, được xác định trực tiếp trên bản vẽ, chắc chắn khớp nối có 1 số chỉ giới 1 số con phố đỏ đã cung cấp trong khu vực.

Các nút giao có 1 số 1 số con phố ngang theo quy hoạch được tổ chức giao cộng mức. Chỉ giới 1 số con phố đỏ nút giao có 1 số 1 số con phố ngang biểu hiện trong hồ sơ này chỉ xác định sơ bộ và sẽ được xác định cụ thể, bổ sung (nếu có) trong quá trình lập quy hoạch chi tiết hai bên tuyến 1 số con phố hoặc 1 số dự án đầu tư thi công 1 số tuyến 1 số con phố ngang được cấp thẩm quyền phê duyệt.

UBND TP Hà Nội giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc kiểm tra, xác nhận bản vẽ chỉ giới 1 số con phố đỏ mật độ 1/500 tuyến 1 số con phố phù họp có nội dung Quyết định này. Sở Quy hoạch -Kiến trúc chịu ừách nhiệm về tính chính xác của số liệu trình duyệt.

Đồng thời, UBND TP Hà Nội giao UBND quận Thanh Xuân chủ trì, phối họp có Sở Quy hoạch – Kiến Trúc và 1 số đơn vị liên quan tổ chức ra mắt công khai hồ sơ chỉ giói 1 số con phố đỏ tuyến 1 số con phố được UBND TP phê duyệt. Triển khai cắm mốc giới tuyến 1 số con phố theo quy hoạch đồng thời có việc thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng (trong quá trình thực dự án đầu tư tuyến 1 số con phố) để tránh lãng phí, chồng chéo trong công tác cắm mốc giới.

Bàn giao hồ sơ chỉ giới 1 số con phố đỏ, hồ sơ cắm mốc giới cho 1 số đơn vị liên quan để phục vụ công tác quản lý thi công tuyến 1 số con phố theo quy hoạch. Tổ chức quản lý 1 số mốc giới, việc thi công 1 số công trình hai bên 1 số con phố theo chỉ giới 1 số con phố đỏ và mốc giới được duyệt; Kiểm tra xử lý 1 số trường họp vi phạm quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Kiểm tra, rà soát, lập kế hoạch thu hồi, sử dụng 1 số ô đất dọc hai bên tuyến 1 số con phố không đủ điều kiện về mặt bằng thi công theo quy định ở 1 số Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 06/5/2015 của UBND TP Hà Nội về việc ban hành Quy định xử lý 1 số trường hợp đất không đủ điều kiện về mặt bằng thi công đang tồn ở dọc theo 1 số tuyến 1 số con phố giao thông và tiêu chuẩn thực hiện 1 số dự án đầu tư 1 số con phố giao thông mới trên địa bàn TP Hà Nội và số 16/2015/QĐ-UBND ngày 17/7/2015 sửa đổi, bổ sung 1 số điều, khoản của Quyết định số 15/201 l/QĐ-UBND ngày 06/5/2011 của UBND TP đồng thời trong quá trình triển khai dự án đầu tư thi công tuyến 1 số con phố.

UBND TP Hà Nội giao Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội rà soát, thông báo và cung cấp lại chỉ giới 1 số con phố đỏ cho 1 số cá nhân, đơn vị đã được cung cấp hồ sơ chỉ giới 1 số con phố đỏ dọc tuyến 1 số con phố có sự 1 sốh tân so có hồ sơ chỉ giới 1 số con phố đỏ 1 số con phố Nguyễn Tuân (đoạn từ đầu ngõ 162 Nguyễn Tuân đến nút giao 1 số con phố Nguyễn Trãi) được phê duyệt kèm theo Quyết định này.

Bạn đang xem chuyên mục Bat Dong San ở Webb.vn

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0