Hà Nội tính thu hồi nhà, đất công sử dụng sai mục đích

Xin ý kiến Bộ Tài chính về khu đất 2W Ung Văn Khiêm
Bất động sản Hạ Long: Căn hộ tầm trung lên ngôi
Quảng Ngãi: Xác định giá đất đối với các dự án kinh doanh bất động sản

UBND đô thị Hà Nội cho biết, một số cơ quan, đơn vị sử dụng nhà, đất thuộc có nhà nước không đúng quy định sẽ bị thu hồi lại để sắp xếp, xử lý chắc chắn hiệu quả. Nghiên cứu áp dụng hình thức đấu giá cho thuê để chắc chắn công khai, minh bạch, sát giá thị trường.

Trả lời ý kiến cử tri trước, trong và sau Kỳ họp thứ 5 HĐND đô thị Hà Nội, UBND đô thị Hà Nội cho biết, về thống kê quy mô nhà đất thuộc có nhà nước ở một số công ty sau khi sáp nhập, giải thể trên địa bàn đô thị Hà Nội, từ ngày 1/8/2008 thời điểm điều chỉnh địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội đến ngày 31/12/2017 có 9 công ty đã thực hiện sáp nhập, giải thể theo quy định. Các công ty này quản lý, sử dụng 28 cơ sở nhà đất có tổng quy mô dao động 1.344,8 ha đất.

UBND đô thị cho biết, về nhà thuộc có nhà nước cho người dân thuê để ở, đô thị đã và đang đẩy mạnh việc phân phối một số quy mô nhà, đất này cho nhân dân theo quy định của pháp luật về nhà ở, nhằm tạo điều kiện về chỗ ở cho người dân, tạo quyền chủ động cho nhân dân trong việc cải tạo, sửa chữa, thi công lại. Hiện nay, tổng quỹ nhà chuyện dụng thuộc có nhà nước thuộc địa bàn đô thị được phân bố trên 844 vị trí. Hiện, Cty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội quản lý 807 vị trí, Cty TNHH MTV kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội quản lý 20 vị trí; UBND quận Hà Đông quản lý 16 vị trí; UBND thị xã Sơn Tây quản lý 1 vị trí. Thành phố đã chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp có một số sở, ban, ngành và một số công ty quản lý, hoạt động nhà chuyện dụng áp dụng rà soát, phân loại, lập phương án xử lý tổng thể để báo cáo UBND đô thị tham khảo, xử lý theo quy định.

Cụ thể, đối có một số cơ sở nhà, đất đang giao một số cơ quan hành chính nhà nước của T.Ư và đô thị sử dụng, sẽ áp dụng rà soát để chuyển giao một số cơ quan trực tiếp quản lý, sử dụng thích hợp nguyên tắc, định mức sử dụng trụ sở làm việc theo quy định, chắc chắn sử dụng tiết kiệm, hiệu quả. Nếu cơ quan, đơn vị sử dụng nhà, đất không đúng quy định như cho thuê, cho vay… hoặc vượt nguyên tắc, định mức sẽ thu hồi lại để sắp xếp, xử lý chắc chắn hiệu quả. Nghiên cứu áp dụng hình thức đấu giá cho thuê để chắc chắn công khai, minh bạch, sát giá thị trường. “Với một số vị trí nhỏ lẻ, đan xen có nhà nước và có tư nhân sẽ thu hồi để tổ chức phân phối đấu giá công khai theo quy định. Với một số vị trí đang có tranh chấp, UBND đô thị giao Thanh tra đô thị chủ trì cộng một số cơ quan, đơn vị áp dụng thanh tra, làm rõ lý do, quá trình quản lý, sử dụng, các vi phạm (nếu có) để trình cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định”, văn bản nêu.

Lãng phí đất công: “Bệnh” khó chữa!

Bạn đang xem chuyên mục Bat Dong San ở Webb.vn

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: