Không gian thơ mộng đậm chất thu bên ngoài khung cửa

Cách trang trí cho ban công nhỏ
Ngất ngây trước vẻ đẹp của những “ngôi nhà hoa hồng”
Treo cục lạnh điều hòa, sắp xếp công tắc điện hợp lý?

Một vòng hoa đặc biệt của mùa thu được treo trước cửa với sắc vàng êm ả, như níu lại một chút nắng phai, tạo nên một không gian thơ mộng đậm chất thu sẽ giúp bạn có những phút giây thư thái ngay khi bước chân về tổ ấm.

Hãy cùng tham khảo một số mẫu trang trí để “đón” thu về qua khung cửa nhỏ qua những khuôn hình sau:

Không gian thơ mộng đậm chất thu bên ngoài khung cửa   
 
Không gian thơ mộng đậm chất thu bên ngoài khung cửa 1  
 
Không gian thơ mộng đậm chất thu bên ngoài khung cửa 2  
 
Không gian thơ mộng đậm chất thu bên ngoài khung cửa 3  
 
Không gian thơ mộng đậm chất thu bên ngoài khung cửa 4  
 
Không gian thơ mộng đậm chất thu bên ngoài khung cửa 5  
 
Không gian thơ mộng đậm chất thu bên ngoài khung cửa 6  
 
Không gian thơ mộng đậm chất thu bên ngoài khung cửa 7  
 
Không gian thơ mộng đậm chất thu bên ngoài khung cửa 8  
 
Không gian thơ mộng đậm chất thu bên ngoài khung cửa 9  
 
Không gian thơ mộng đậm chất thu bên ngoài khung cửa 10  
 
Không gian thơ mộng đậm chất thu bên ngoài khung cửa 11  
 
Không gian thơ mộng đậm chất thu bên ngoài khung cửa 12  
 
Không gian thơ mộng đậm chất thu bên ngoài khung cửa 13  
 
Không gian thơ mộng đậm chất thu bên ngoài khung cửa 14  
 
Không gian thơ mộng đậm chất thu bên ngoài khung cửa 15  
 
Không gian thơ mộng đậm chất thu bên ngoài khung cửa 16  
 
Không gian thơ mộng đậm chất thu bên ngoài khung cửa 17  
 
Không gian thơ mộng đậm chất thu bên ngoài khung cửa 18  
 
Không gian thơ mộng đậm chất thu bên ngoài khung cửa 19  
 
Không gian thơ mộng đậm chất thu bên ngoài khung cửa 20  
 
Không gian thơ mộng đậm chất thu bên ngoài khung cửa 21  
 
Không gian thơ mộng đậm chất thu bên ngoài khung cửa 22  
 
Không gian thơ mộng đậm chất thu bên ngoài khung cửa 23  
 
Không gian thơ mộng đậm chất thu bên ngoài khung cửa 24  
 
Không gian thơ mộng đậm chất thu bên ngoài khung cửa 25  
 
Không gian thơ mộng đậm chất thu bên ngoài khung cửa 26  
 
Không gian thơ mộng đậm chất thu bên ngoài khung cửa 27  
 
Không gian thơ mộng đậm chất thu bên ngoài khung cửa 28  
 
Không gian thơ mộng đậm chất thu bên ngoài khung cửa 29  
 
Không gian thơ mộng đậm chất thu bên ngoài khung cửa 30  
 
Không gian thơ mộng đậm chất thu bên ngoài khung cửa 31  
 
Không gian thơ mộng đậm chất thu bên ngoài khung cửa 32  
 
Không gian thơ mộng đậm chất thu bên ngoài khung cửa 33  
 
Không gian thơ mộng đậm chất thu bên ngoài khung cửa 34  
 
Không gian thơ mộng đậm chất thu bên ngoài khung cửa 35  
 
Không gian thơ mộng đậm chất thu bên ngoài khung cửa 36  
 
Không gian thơ mộng đậm chất thu bên ngoài khung cửa 37  
 
Không gian thơ mộng đậm chất thu bên ngoài khung cửa 38  
 
Không gian thơ mộng đậm chất thu bên ngoài khung cửa 39  
 
Không gian thơ mộng đậm chất thu bên ngoài khung cửa 40  
 
Không gian thơ mộng đậm chất thu bên ngoài khung cửa 41  
 
Không gian thơ mộng đậm chất thu bên ngoài khung cửa 42  
 
Không gian thơ mộng đậm chất thu bên ngoài khung cửa 43  
 
Không gian thơ mộng đậm chất thu bên ngoài khung cửa 44  
 
Không gian thơ mộng đậm chất thu bên ngoài khung cửa 45  
 
Không gian thơ mộng đậm chất thu bên ngoài khung cửa 46  
(Theo LandToday)
 

COMMENTS