Kiến nghị sửa Luật Thủ đô, giảm quá tải nội thành

Nhiều sai phạm trong làm đường ở Phú Quốc
Phân khúc căn hộ cao cấp sẽ có sự tái cơ cấu mạnh mẽ trong năm 2018
1 km tàu điện ngầm tại Việt Nam tốn khoảng 100 triệu USD, nhưng sẽ là bài toán giúp các đô thị phát triển bền vững

Hà Nội yêu cầu Chính phủ tham khảo, báo cáo Quốc hội sửa đổi bổ sung 1 số quy định của Luật Thủ đô; quy định nhằm chắc chắn mô hình tổ chức chính quyền đô thị thích hợp đặc điểm tình hình của Thủ đô Hà Nội.

Báo cáo đoàn giám sát Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, UBND đô thị Hà Nội cho biết, đến hết năm 2017, đô thị đã ban hành 16 nghị quyết, 3 chọn lọc quy định chi tiết Luật Thủ đô. Trước khi luật này có hiệu lực thi hành, đến tháng 5/2013, Hà Nội có hơn 1,8 triệu hộ, tương đương 6,8 triệu nhân khẩu.

Qua kiểm tra hộ khẩu, tính đến tháng 11/2017, toàn đô thị đã có hơn 2 triệu hộ, tương đương 7,4 triệu nhân khẩu. Tốc độ tăng dân số trong một vài năm gần đây dao động trên 200 nghìn người/năm, chủ yếu là tăng cơ học có dao động 70%.

Hà Nội cho rằng, sau 5 năm thi hành Luật Thủ đô, việc quản lý dân cư trong khu vực nội đô được thực hiện theo quy định ở điều 19, Luật Thủ đô, đã bước đầu hạn chế hiện trạng di dân tự phát vào nội thành. Tuy nhiên hiện trạng dân số cơ học vào nội thành vẫn tiếp tục tăng, nên chưa giải quyết được hạ tầng giao thông, tạo sức ép lớn về hạ tầng xã hội đối có khu vực này.

Tình trạng này là do quy định ở khoản 4, điều 19 mới đặt ra điều kiện được đăng ký hộ khẩu của khu vực nội thành, còn việc đăng ký tạm trú vẫn được thực hiện theo quy định của Luật Cư trú mà không có bất cứ điều kiện ràng buộc nào.

Hà Nội yêu cầu T.Ư tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung một vài văn bản quy định chi tiết không còn thích hợp, sửa đổi 1 số nội dung của Luật Thủ đô cho thích hợp có tình hình mới. Đề nghị Chính phủ tham khảo, báo cáo Quốc hội sửa đổi bổ sung 1 số quy định của Luật Thủ đô; quy định nhằm chắc chắn mô hình tổ chức chính quyền đô thị thích hợp đặc điểm tình hình của Thủ đô Hà Nội.

Hà Nội cũng yêu cầu cho phép đô thị thực hiện thu tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% đối có một vài dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị có diện tích sử dụng đất từ 10 ha trở lên để phát triển một vài khu nhà ở xã hội đối có một vài nhà đầu tư đã được chọn lọc lập quy hoạch thi công chi tiết mật độ 1/500 trên cơ sở thống nhất chủ trương bằng văn bản có Bộ Xây dựng. Tự chọn lọc đối có một vài trường hợp bố trí quỹ đất 20% để thi công nhà ở xã hội không thích hợp có quy hoạch của địa phương hoặc có bố trí nhưng không đủ quỹ đất 20% để thi công nhà ở xã hội.

Bên cạnh đây, Hà Nội cũng yêu cầu tổ chức khảo sát, tìm hiểu để đề xuất bổ sung 1 số quy định của Luật Thủ đô nhằm nâng cao Bên cạnh đây việc bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Đồng thời, Hà Nội cũng yêu cầu Chính phủ sớm quy định về cơ chế phối hợp giữa một vài tỉnh, đô thị trực thuộc T.Ư trong vùng Thủ đô, nhằm hạn chế hiện trạng di dân tự phát vào nội thành Hà Nội, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về dân cư.

Bạn đang xem chuyên mục Bat Dong San ở Webb.vn

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: