Năm 2019: TP.HCM phấn đấu đạt 95% kế hoạch giải ngân đầu tư công

Thêm cơ hội sở hữu bất động sản nước ngoài cho người Việt
‘Có 1 tỷ đồng nên đầu tư căn hộ chung cư nội đô hay đất ven thành phố?’ và đây là lời khuyên của giám đốc CBRE Việt Nam
Dự án căn hộ phong cách Hawaii, sức hút mới trên thị trường quận 7

UBND TP.HCM vừa đề nghị một số sở-ngành, quận-huyện và một số công ty TP triển khai thực hiện nghiêm Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước.

Theo đây, nhằm bảo đảm giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019 đến ngày 31/7 đạt ít nhất 50% và cả năm đạt ít nhất 95%, UBND TP.HCM đã đề nghị đẩy nhanh công đoạn lập, thẩm định, phê duyệt chọn lọc đầu tư một số chương trình, dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách TP.HCM đã được cấp có thẩm quyền chọn lọc;

Tăng cường quản lý và chọn lọc nhà thầu, nhà đầu tư trên cơ sở bảo đảm tranh giành, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế; đẩy nhanh công đoạn thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái an cư một số dự án có thu hồi đất; tăng cường kỷ luật, kỷ cương về đầu tư công; tăng cường theo dõi, kiểm tra, thanh tra và thực hiện kế hoạch đầu tư công.

Các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư không đề nghị đơn vị thi công ứng trước vốn thực hiện khi chương trình, dự án chưa được chọn lọc chủ trương đầu tư, chưa được chọn lọc đầu tư hoặc chưa được bố trí kế hoạch vốn, gây nợ đọng thi công căn bản và chịu trách nhiệm trong việc để phát sinh nợ đọng thi công căn bản; phấn đấu mật độ giải ngân vốn ngân sách Trung ương của từng dự án đạt ít nhất từ 95% trở lên…

Riêng Sở Kế hoạch và Đầu tư không bố trí vốn cho một số dự án chưa được cấp có thẩm quyền chọn lọc chủ trương đầu tư, không thuộc danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn GĐ 2016 – 2020 của TP, không thuộc nhiệm vụ chi ngân sách địa phương của TP.HCM.

Các dự án được giao kế hoạch vốn dự tính đầu tư năm 2019 phải cam đoan đã đi vào hoạt động công tác phê duyệt chọn lọc đầu tư trong năm. Trường hợp dự án đã được giao vốn dự tính đầu tư nhưng đến ngày 31/12/2019 không được cấp có thẩm quyển chọn lọc đầu tư mà không có lý do khách quan sẽ tham khảo không tiếp tục giao vốn dự tính đầu tư cho dự án trong năm kế hoạch thứ hai.

UBND quận-huyện có trách nhiệm lập kế hoạch, công đoạn thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái an cư của từng dự án; không để xảy ra hiện trạng dự án được bố trí vốn nhưng chậm thực hiện trình thẩm định, phê duyệt giá bồi thường dẫn đến chậm giải ngân vốn chi trả cho người dân; chắc chắn việc thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái an cư trong vòng 30 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định thu hồi đất, Quyết định bồi thường, hỗ trợ tái an cư.

Trường hợp giải ngân dưới 50% (tính đến ngày 31/7) thì tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu, cá nhân liên quan; dưới 90% (tính đến hết năm 2019) thì không xét thi đua đã đi vào hoạt động tốt nhiệm vụ và không chi lương tăng thêm theo Nghị quyết 54 của Quốc hội cho người đứng đầu, chủ đầu tư dự án và một số cá nhân liên quan.

Bạn đang xem chuyên mục Bat Dong San ở Webb.vn

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: