Nếu căn nhà bạn thuộc 11 trường hợp dưới đây bạn sẽ hoàn toàn được miễn thuế tài sản dù giá trị lớn hơn 700 triệu

Lộ diện hàng loạt thương vụ M&A lớn trên thị trường bất động sản Việt Nam trong 6 tháng đầu năm
Đà Nẵng tháo dỡ hàng loạt ‘văn phòng nhà đất’ trái phép
Cảnh báo tranh chấp phân khúc condotel, Thái Lan và Úc từng xảy ra rất nhiều

Dự thảo thuế tài sản đối có căn nhà trên 700 triệu đang khiến đông đảo dư luận quan tâm. Dưới đấy là 10 trường hợp sẽ được miễn giảm thuế hoàn toàn.

Thứ nhất, đất, nhà ở của dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc thù khuyến khích đầu tư; dự án đầu tư ở địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc thù gặp khó; dự án đầu tư thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư ở địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội gặp khó; đất của công ty sử dụng trên 50% số lao động là thương binh, bệnh binh, người khuyết tật.

Thứ hai, đất của cơ sở thực hiện xã hội hoá đối có 1 số vận hành trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường.

Thứ ba, đất ở trong hạn mức giao đất ở mới, nhà ở của người vận hành 1 sốh mạng trước ngày 19/8/1945; thương binh hạng 1/4, 2/4; người hưởng chính sách bán hàng như thương binh hạng 1/4, 2/4; bệnh binh hạng 1/3; anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; mẹ Việt Nam anh hùng; cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi dưỡng liệt sỹ khi còn nhỏ; vợ, chồng của liệt sỹ; con của liệt sỹ được hưởng trợ cấp hàng tháng; người vận hành 1 sốh mạng bị nhiễm chất độc da cam; người bị nhiễm chất độc da cam mà tình cảnh gia đình gặp khó.

Thứ tư, đất thi công nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, cơ sở nuôi dưỡng người già cô đơn, người khuyết tật, trẻ mồ côi; cơ sở chữa bệnh xã hội.

Thứ năm, đất ở trong hạn mức giao đất ở mới, nhà ở ở địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc thù gặp khó.

Thứ sáu, đất ở trong hạn mức giao đất ở mới, nhà ở của hộ nghèo theo quy định của Chính phủ.

Thứ bảy, đất có nhà vườn được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận là di tích lịch sử – văn hoá.

Thứ tám, nhà ở xã hội; nhà ở công vụ.

Thứ chín, 1 số loại nhà ở thuộc có nhà nước theo quy định ở Luật Nhà ở.

Thứ mười, người nộp thuế gặp gặp khó do sự kiện bất khả kháng nếu giá trị thiệt hại của tài sản chịu thuế trên 50% giá tính thuế.

Thứ mười một, người nộp thuế có số thuế phải nộp hàng năm từ 50.000 đồng trở xuống.

Dự thảo cũng quy định thêm 4 trường hợp được miễn giảm 50% thuế.

Thứ nhất, đất, nhà ở của dự án đầu tư thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư; dự án đầu tư ở địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội gặp khó; đất của công ty sử dụng từ 20% đến 50% số lao động là thương binh, bệnh binh, người khuyết tật.

Thứ hai, đất ở trong hạn mức giao đất ở mới, nhà ở ở địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội gặp khó.

Thứ ba, đất ở trong hạn mức giao đất ở mới, nhà ở của thương binh hạng 3/4, 4/4; người hưởng chính sách bán hàng như thương binh hạng 3/4, 4/4; bệnh binh hạng 2/3, 3/3; con của liệt sỹ không được hưởng trợ cấp hàng tháng.

Thứ tư, người nộp thuế gặp gặp khó do sự kiện bất khả kháng nếu giá trị thiệt hại của tài sản chịu thuế từ 20% đến 50% giá tính thuế.

Dự thảo Thuế tài sản của Bộ Tài chính cũng quy địnhqui định miễn, giảm thuế cần chắc chắn công bằng, minh bạch và thống nhất trong việc xác định 1 số trường hợp được miễn, giảm thuế, yêu cầu quy định qui định miễn, giảm thuế tài sản như sau:

Người nộp thuế được hưởng cả miễn thuế và giảm thuế thì được miễn thuế; người nộp thuế thuộc hai trường hợp được giảm thuế trở lên theo quy định của Luật này thì được miễn thuế.

Người nộp thuế chỉ được miễn thuế hoặc giảm thuế ở 1 nơi do người nộp thuế chọn lọc.

Người nộp thuế có nhiều dự án đầu tư được miễn thuế, giảm thuế thì thực hiện miễn, giảm theo từng dự án đầu tư.

Miễn thuế, giảm thuế chỉ tiến hành trực tiếp đối có người nộp thuế và chỉ tính trên số tiền thuế phải nộp theo quy định.

Bạn đang xem chuyên mục Bat Dong San ở Webb.vn

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: