Quảng Ninh: Đẩy nhanh tiến độ xác định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh

Chủ đầu tư tiên phong mô hình condotel không cam kết
Ông chủ Tập đoàn cá tầm đang đầu tư vào đâu?
TP.HCM: Cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên toàn địa bàn

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành công văn số 2607/UBND-QLĐĐ2 về việc đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng trong công tác xác định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh.

Công văn nêu rõ, thời gian qua, việc xây dựng giá đất cụ thể của tỉnh còn nhiều hạn chế như: tiến độ xác định giá đất còn chậm, đặc biệt với việc xác định giá giao đất, giá thuê đất; chất lượng một số phương án giá đất chưa đảm bảo yêu cầu…

Để công tác xác định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả cao, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và ổn định thị trường bất động sản, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên Môi trường, Hội đồng Thẩm định giá đất tỉnh cần nâng cao trách nhiệm và đảm bảo chất lượng tham mưu trong công tác xây dựng, thẩm định giá đất.

Cụ thể, nâng cao chất lượng việc khảo sát xác định giá trị đầu vào để tính giá thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, giá đất bồi thường GPMB của các dự án và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, trước pháp luật về tính chính xác của các tài liệu này.

Đặc biệt, các tài liệu giá đất phải theo phương pháp so sánh trực tiếp, phương pháp thặng dư phải đảm bảo chính xác, có đầy đủ cơ sở pháp lý, có tính ổn định, phản ánh đúng thực chất thị trường bất động sản, không phải tài liệu ảo, tài liệu có giá trị thấp hơn giá trị thực chất của thị trường bất động sản hoặc tài liệu có tính sốt nóng chịu tác động bởi tình trạng đầu cơ, giá “bong bóng”. Đối với báo cáo thuyết minh phương án giá đất phải có mục giá đất cụ thể UBND tỉnh đã phê duyệt.

Bên cạnh đó, phải đẩy nhanh tiến độ công tác xây dựng, thẩm định giá đất, đặc biệt là việc xác định giá thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Sau khi có tờ trình phương án giá đất trình UBND tỉnh trên phần mềm chính quyền điện tử, phải gửi ngay hồ sơ phương án giá đất đến UBND tỉnh để kịp thời thẩm tra, phê duyệt đảm bảo chính xác, đúng quy định.­

Bạn đang xem chuyên mục Bat Dong San ở Webb.vn

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: