Quy định chặt hơn về sở hữu nhà ở của người nước ngoài tại đặc khu

Marina Hotel .JSC bắt tay với Tập đoàn danh tiếng Thụy Sĩ vận hành condotel Nha Trang
Thị trường BĐS 10 năm tới vẫn phát triển đi lên, đây là cơ hội lớn cho các Start-up bất động sản
Hàng loạt bộ ngành được giao lập 39 quy hoạch quốc gia

Vấn đề người nước ngoài có về nhà ở được quy định nghiêm ngặt hơn cả 1 vài quy định hiện hành…

Đó là 1 trong các thông tin từ thông tin phục vụ tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá 14, về dự thảo Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc thù.

Theo thông tin này, sau khi tiếp thu tối đa ý kiến xác đáng của 1 vài vị đại biểu Quốc hội, 1 vài cán bộ lão thành, chuyên gia, nhà khoa học và nhân dân, dự thảo luật đang tiếp tục được đã đi vào vận hành 1 vài quy định có 1 số nội dung căn bản sau đây.

Về quy hoạch, dự thảo luật quy định thi công 1 quy hoạch đặc khu đồng bộ có tầm nhìn dài hạn. Chính sách của Nhà nước nhấn mạnh việc thi công đơn vị hành chính – kinh tế đặc thù “theo hướng xanh – tri thức – bền vững, phát triển công nghệ cao, công nghiệp sáng tạo, thúc đẩy khởi nghiệp, bảo vệ môi trường môi trường xung quanh, chủ động ứng phó có biến đổi khí hậu, tiến hành phương thức quản lý khoa học hiện đại, hình thành môi trường sống văn minh, tân tiến chất lượng cao; bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị – xã hội, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ ở đơn vị hành chính – kinh tế đặc thù”.

Về chính sách phân phối hàng phát triển kinh tế – xã hội, theo báo cáo đã và đang được tiếp thu chỉnh sửa theo hướng quán triệt thực hiện 1 vài nghị quyết Trung ương 5 về tiếp tục đã đi vào vận hành thể chế kinh tế phân khúc định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế tư nhân là động lực quan trọng; nghị quyết Trung ương 6 về thi công tổ chức bộ máy tinh gọn vận hành hiệu lực, hiệu quả.

Thứ hai, thi công môi trường đầu tư kinh doanh công khai, minh bạch, tranh giành thuận lợi thông qua thu hẹp 1 vài ngành, nghề cần thiết thích hợp về đầu tư kinh doanh có điều kiện gắn có đề nghị thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ, trách nhiệm của nhà đầu tư; cho phép chọn lọc tiến hành 1 vài quy định theo tập quán quốc tế đối có hợp đồng dân sự, kinh doanh thương mại có nhân tố nước ngoài.

Chính sách ở dự thảo cũng được chỉnh sửa theo hướng cho phép nhà đầu tư được chọn lọc phương thức giải quyết tranh chấp trong vận hành đầu tư kinh doanh ở đặc khu, trong đây có ít nhất 1 bên là nhà đầu tư nước ngoài ở toà án nước ngoài đồng thời có quy định nghiêm ngặt việc tiến hành pháp luật nước ngoài, tập quán quốc tế và việc công nhận, cho thi hành bản án, chọn lọc dân sự của toà án nước ngoài không được gây phương hại đến quốc phòng, an ninh chủ quyền quốc gia, truyền thống văn hoá lịch sử, trật tự an toàn, đạo đức xã hội, sức khoẻ của cùng đồng theo quy định của luật và không được trái có các tiêu chuẩn căn bản của pháp luật dân sự Việt Nam.

Hướng chỉnh sửa chính sách phân phối hàng phát triển kinh tế – xã hội còn là dễ làm hoá thủ tục đầu tư kinh doanh ở đặc khu, phân quyền mạnh cho chủ tịch UBND đặc khu nhưng kiểm soát nghiêm ngặt quyền lực trong việc tham khảo, chấp thuận dự án đầu tư, rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhưng có cơ chế giám sát nghiêm ngặt.

Nội dung thứ ba phần chính sách phân phối hàng kinh tế – xã hội là tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục cho nhà đầu tư trong tiếp cận đất đai, chính sách phân phối hàng về đất đai chăt chẽ như pháp luật hiện hành tiến hành đối có khu kinh tế, riêng quy định về người nước ngoài có về nhà ở được quy định nghiêm ngặt hơn quy định hiện hành.

Thứ tư, thi công chính sách phân phối hàng huy động mọi nguồn lực xã hội, trong đây ưu tiên nguồn lực từ khu vực tư nhân trong và ngoài nước và hỗ trợ có điều kiện từ ngân sách nhà nước và chỉ là “vốn mồi” do Quốc hội tham khảo, chọn lọc để đầu tư thi công 1 số ít công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật, công nghệ cao, bền vững, hạ tầng xã hội cấp thiết và giữ gìn môi trường quan trọng của đặc khu.

Thứ năm, chính sách phân phối hàng ưu đãi đầu tư về thuế, tiền thuê đất có trọng tâm, trọng tâm, không dàn trải, tập trung vào 1 vài dự án đầu tư thuộc 1 vài ngành nghề ưu tiên phát triển của 1 vài đặc khu, trong đây ưu đãi cao nhất tiến hành đối có dự án đầu tư công nghệ cao, công nghiệp sáng tạo, khu hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, tìm hiểu và phát triển, y tế, giáo dục, dự án đầu tư thuộc 1 vài ngành nghề ưu tiên phát triển mũi nhọn của từng đặc khu và dự án đầu tư của nhà đầu tư chiến lược, không miễn tiền thuê đất đối có 1 vài dự án đầu tư còn lại.

Thứ sáu, chính sách phân phối hàng phát triển 1 vài ngành dịch vụ, du lịch thông qua cho phép phân phối hàng miễn thuế, thực hiện miễn thị thực có thời hạn và cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài như đang thí điểm, cho phép 1 vài hãng hàng không quốc tế được phép vận chuyển hàng không quốc tế kết hợp nhiều điểm, trong đây có ít nhất 1 điểm đến hoặc 1 điểm đi ở đặc khu.

Thứ bảy, chính sách phân phối hàng ưu đãi thuế lương cá nhân và chính sách phân phối hàng đãi ngộ có tính tranh giành theo cơ chế phân khúc nhằm lôi kéo nguồn nhân lực chất lượng cao; từng bước đổi mới thay thế chế độ công chức biên chế suốt đời bằng chế độ công chức theo hợp đồng làm việc ở cơ quan, tổ chức của đặc khu.

Thứ tám, chú trọng 1 vài chính sách phân phối hàng về lao động, an sinh xã hội, quản lý nghiêm ngặt lao động nước ngoài, nhất là lao động phổ thông.

Về tổ chức, vận hành của chính quyền địa phương ở đặc khu, thông tin từ báo cáo là chính quyền địa phương ở đặc khu gồm hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân được tổ chức tinh gọn, được phân quyền thực hiện nhiều thẩm quyền của 1 vài cơ quan nhà nước cấp trên nhằm bảo đảm giải quyết mau chóng, kịp thời 1 vài đề nghị của người dân, nhà đầu tư, thẩm quyền quản lý, điều hành phát triển kinh tế – xã hội được tập trung cho chủ tịch UBND đặc khu, gắn có trách nhiệm cá nhân.

Bên cạnh 1 vài cơ chế giám sát theo quy định của pháp luật hiện hành, dự thảo luật quy định cơ chế giám sát của cơ quan đại diện dân cử có vận hành của bộ máy chính quyền đặc khu, tăng cường giám sát của 1 vài cơ quan của Quốc hội; công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành của Thủ tướng và 1 vài cơ quan nhà nước cấp trên, bảo đảm công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình trong vận hành của chính quyền đặc khu.

Chủ tịch Quốc hội nói về dự luật đặc khu và luật an ninh mạng

Bạn đang xem chuyên mục Bat Dong San ở Webb.vn

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: