Rà soát tình hình sử dụng đất của doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng

Đầu tư bất động sản bằng công nghệ Blockchain
Những “điểm nóng” thị trường Shophouse tại TP.HCM
Toàn cảnh diễn biến, xu hướng thị trường bất động sản 2017-2018

Bộ Xây dựng vừa có chỉ thị về việc rà soát tình hình quản lý, sử dụng đất của 1 số doanh nghiệp (DN) do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ có và 1 số đơn vị có vốn góp của DN.

Bộ Xây dựng cho biết, việc rà soát này nhằm phục vụ công tác bàn giao vốn nhà nước sang doanh nghiệp cổ phần, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước ở 1 số DN có vốn nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ có.

Theo đây, đối có 1 số tổng doanh nghiệp đang thi công phương án thoái vốn nhà nước ở tổng doanh nghiệp, thoái vốn của tổng doanh nghiệp đầu tư ở 1 số DN khác, trước hết, Bộ Xây dựng đề nghị Hội đồng thành viên, người đại diện phần vốn Nhà nước ở 1 số tổng doanh nghiệp có trách nhiệm rà soát hồ sơ cổ phần hóa, hồ sơ bàn giao DNNN sang doanh nghiệp cổ phần, báo cáo tất cả quỹ đất và tình hình quản lý, sử dụng đất của DN, trong đây nêu rõ các gặp khó vướng mắc và đề xuất, kiến nghị.

Bên cạnh đây, 1 số tổng doanh nghiệp này phải xác định đầy đủ giá trị quyền sử dụng đất, quyền thuê đất khi tính giá khởi điểm giao dịch vốn theo quy định của pháp luật.

Đối có 1 số tổng doanh nghiệp đang thực hiện cổ phần hóa, Bộ Xây dựng đề nghị 1 số DN này rà soát tất cả quỹ đất đang quản lý, sử dụng và lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định ở Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

Bên cạnh đây, 1 số DNNN này phải đã đi vào hoạt động phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa DN theo quy định của pháp luật đất đai, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai, Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển DNNN và doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên do DNNN đầu tư 100% vốn điều lệ thành doanh nghiệp cổ phần.

Bộ cũng đề nghị 1 số DN này xác định đầy đủ giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị DN cổ phần hóa theo quy định.

Bộ Xây dựng nhấn mạnh, 1 số Hội đồng thành viên, người đại diện phần vốn nhà nước ở DN phải chịu trách nhiệm về kết quả rà soát này và kết quả rà soát phải được báo cáo về Bộ trước ngày 30/11/2018.

TP.HCM xin hoán đổi nhà, đất đối ứng dự án BT

Bạn đang xem chuyên mục Bat Dong San ở Webb.vn

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: