Sốt đất bất thường, UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu ngăn chặn đầu cơ, phòng ngừa bong bóng

Dự án Charmington Iris chỉ tạm ngưng để ra soát thủ tục
Nguồn cung bất động sản khan hiếm vì chưa được “gỡ khó”
Đà Nẵng: Chỉ đích danh hàng loạt dự án khách sạn vi phạm các quy định xây dựng

UBND tỉnh Bình Thuận vừa chỉ đạo một số sở ngành theo dõi, nắm bắt tài liệu, tình hình diễn biến của phân khúc và có phương pháp kịp thời để ổn định phân khúc, phòng ngừa và ngăn chặn hiện tượng đầu cơ, giao dịch quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật, không để xảy ra hiện trạng sốt nóng giá BĐS và bong bóng BĐS trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Thông báo số 440-TB/VPTU ngày 4/6/2018 của Văn phòng Tỉnh ủy về kết luận của Thường trực Tỉnh ủy ở cuộc họp giao ban một số Thường trực tháng 5/2018 liên quan đến việc kiểm soát phân khúc BĐS trong thời gian gần đây và xét đề nghị của Sở Xây dựng ở Công văn số 2110/SXD-QLN ngày 2/7/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường ở Công văn số 3051/STNMT-CCQLĐĐ ngày 9/7/2018 về vấn đề nói trên, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn đề nghị một số Sở, ngành và UBND một số huyện, thị xã, thành thị thực hiện nghiêm túc một số nội dung được phân công ở Công văn số 619/UBND-ĐTQH ngày 27/02/2017, Kế hoạch số 940/KH-UBND ngày 13/3/2018, Công văn số 157/UBND-ĐTQH ngày 8/5/2018 và Công văn số 273/UBND-NC ngày 9/7/2018 của UBND tỉnh.

Bên cạnh đây, công văn cũng đề nghị UBND TP Phan Thiết và UBND một số huyện, thị xã kiểm soát, quản lý hiệu quả việc thực hiện một số dự án chắc chắn đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, mục đích sử dụng đất, quy hoạch thi công đã được phê duyệt trên địa bàn quản lý; kiểm tra việc chuyển mục đích sử dụng đất, việc cập nhật một số đồ án quy hoạch thi công được phê duyệt vào quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất.

Tăng cường công tác quản lý trật tự thi công, xử lý nghiêm túc, kịp thời đối có một số trường hợp vi phạm trật tự thi công, nhất là việc đầu tư thi công hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tự phát.

Thực hiện nghiêm túc một số quy định của pháp luật đất đai, nhà ở khi giải quyết thủ tục giao dịch quyền sử dụng đất và nhà ở, xử lý nghiêm một số hành vi vi phạm tự ý giao dịch quyền sử dụng đất khi không đủ điều kiện giao dịch.

Tập trung kiểm tra, kiểm soát một số trường hợp hộ gia đình, cá nhân tự tách thửa đất vườn ao, đất nông nghiệp nằm xen kẽ trong khu dân cư, ven khu dân cư, chuyển nhượng sang nhượng bằng giấy tay, thi công nhà ở không phép khi chưa thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt và một số trường hợp tự ý tách thửa, chuyển nhượng trái phép, thi công nhà ở trái phép không thích hợp quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch thi công chi tiết thành thị, không chắc chắn cơ sở hạ tầng theo quy chuẩn thi công….

Trên cơ sở đây, chỉ đạo xử phạt vi phạm hành chính thật nghiêm và buộc cưỡng chế tháo rỡ một số trường hợp vi phạm theo đúng quy định, nhằm lập lại kỷ cương trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, thi công trong thời gian qua.

Đối có một số trường hợp cho phép hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất có tổng diện tích lớn theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, có mục đích kinh doanh thì phải thẩm định nhu cầu, điều kiện sử dụng đất nghiêm ngặt theo quy định, đồng thời phải chắc chắn thi công cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh, đồng bộ theo quy chuẩn thi công (đường, điện, cấp, thoát nước…) trước khi chọn lọc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, để phân lô tách thửa, giao dịch quyền sử dụng đất cho người khác thi công nhà ở theo quy định.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, xử lý nghiêm cán bộ, công chức có hành vi bao che, tiếp tay cho một số đối tượng vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai, thi công nêu trên, buông lỏng công tác quản lý theo chức trách, nhiệm vụ được phân công; các địa bàn xã, phường, thị trấn nào để xảy ra hiện trạng vi phạm nhiều, buông lỏng công tác quản lý thì Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND cấp xã phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai phối hợp nghiêm ngặt có một số địa phương kiểm tra thực ở điều kiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật chắc chắn theo quy chuẩn thi công mới thực hiện giải quyết hồ sơ tách thửa.

Tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý đất đai của một số huyện, thị xã, thành thị, độc đáo là một số vùng ven trọng điểm thị xã La Gi và thành thị Phan Thiết; kịp thời giải đáp gặp khó, vướng mắc cho địa phương trong phạm vi thẩm quyền quy định, trường hợp nếu có phát sinh vướng mắc, vượt thẩm quyền thì kịp thời đề xuất UBND tỉnh tham khảo, chỉ đạo giải quyết.

Yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp có UBND cấp huyện kiểm tra, quản lý nghiêm ngặt trật tự thi công, nhất là việc thi công “không” phép, sai phép công trình hạ tầng kỹ thuật một số khu dân cư, độc đáo là một số vùng ven trọng điểm thị xã La Gi và thành thị Phan Thiết; kịp thời đề xuất UBND tỉnh tham khảo, chỉ đạo nếu có phát sinh vướng mắc, vượt thẩm quyền.

Phối hợp có Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, nắm bắt tài liệu, tình hình diễn biến của phân khúc mà có phương pháp kịp thời để ổn định phân khúc, phòng ngừa và ngăn chặn hiện tượng đầu cơ, giao dịch quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật, không để xảy ra hiện trạng sốt nóng giá BĐS và bong bóng BĐS trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp có một số địa phương tăng cường kiểm tra và đề nghị chủ đầu tư một số dự án khu thành thị, một số dự án phát triển nhà ở phải triển khai thi công đồng bộ một số công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội trong dự án và kết nối có hạ tầng chung của khu vực trước khi bàn giao, giao dịch cho người dân theo quy định của pháp luật về thi công, pháp luật về nhà ở và pháp luật có liên quan.

Các Sở, ngành và địa phương chủ động tích cực đẩy mạnh công tác kiểm soát phân khúc BĐS theo một số nội dung nói trên và theo công dụng, nhiệm vụ ngành quản lý; hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện cũng như một số gặp khó, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện (nếu có) về UBND tỉnh (thông qua Sở Xây dựng) để tham khảo chỉ đạo kịp thời.

Bạn đang xem chuyên mục Bat Dong San ở Webb.vn

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: