Thủ tướng đồng ý điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh

HoREA: Tranh chấp chung cư có xu hướng gia tăng và tính chất ngày càng phức tạp
Charmington Iris dấu ấn mới tại thị trường dành cho khách để ở
Bất động sản Bãi Cháy: Đích ngắm mới của giới đầu tư

Thủ tướng Chính phủ chấp nhận việc điều chỉnh Quy hoạch chung thành thị Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đây, Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Bắc Ninh phối hợp có 1 số cơ quan liên quan thực hiện việc lập và trình phê duyệt Nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành thị Bắc Ninh; trên cơ sở đây, Bộ Xây dựng tổ chức thẩm định Nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành thị Bắc Ninh theo đúng quy định pháp luật về quy hoạch chung thi công.

Trước đây, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đồ án Quy hoạch chung thành thị Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu của đồ án Quy hoạch chung thành thị Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là nhằm thi công và phát triển thành thị Bắc Ninh trở thành thành thị loại I vào các năm 20 của thế kỷ XXI, làm tiền đề thi công tỉnh trở thành đô thị trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Định hướng phát triển không gian đến năm 2030, Bắc Ninh sẽ hình thành 06 tiểu vùng, trong đây khu vực Bắc sông Đuống có 03 tiểu vùng là: Đô thị lõi Bắc Ninh (chủ yếu gồm đô thị Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn, Tiên Du) có quy mô dao động 25.940 ha, công dụng là trung tâm tổng hợp; huyện Yên Phong có quy mô 9.686,2 ha, công dụng là vùng Công nghiệp – Dịch vụ – Nông nghiệp và huyện Quế Võ có quy mô 13.464,8 ha, công dụng là vùng Công nghiệp – Dịch vụ – Nông nghiệp.

Khu vực Nam sông Đuống có 03 tiểu vùng là: Huyện Thuận Thành có quy mô 11.791 ha, công dụng là vùng Công nghiệp – Dịch vụ – Nông nghiệp; huyện Gia Bình có quy mô 10.779,8 ha, công dụng là vùng Nông nghiệp – Công nghiệp – Dịch vụ và huyện Lương Tài có quy mô 10.566,6 ha, công dụng là vùng Nông nghiệp – Công nghiệp – Dịch vụ.

Tầm nhìn đến năm 2050, thành thị Bắc Ninh trở thành 1 trong các trung tâm kinh tế quan trọng của Vùng kinh tế trung tâm Bắc Bộ và Vùng thủ đô Hà Nội có trọng tâm là dịch vụ thương mại, đào tạo – tìm hiểu khoa học, du lịch văn hóa, y tế – nghỉ dưỡng và logistic có chất lượng cao, đồng thời trở thành 1 đầu mối giao lưu, trung tâm du lịch văn hoá, đào tạo – tìm hiểu khoa học, phát triển bền vững có đặc trưng văn hóa – sinh thái – tri thức…

Bạn đang xem chuyên mục Bat Dong San ở Webb.vn

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: