Thủ tướng phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh

Hà Nội đề xuất cơ chế đặc thù đầu tư 3 tuyến đường sắt đô thị hơn 125.000 tỷ đồng
Toàn cảnh khu đô thị Kim Chung – Di Trạch vừa được điều chỉnh quy hoạch để ‘giải cứu’
Nhiều doanh nghiệp địa ốc tung chính sách hấp dẫn hút nhân lực sau Tết

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam GĐ 2018 – 2025 và định hướng đến năm 2030.

Mục tiêu phát triển đô thị thông minh bền vững ở Việt Nam hướng tới tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, khai thác, phát huy một vài tiềm năng, lợi thế, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực; khai thác tối ưu hiệu quả tài nguyên, con người, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đồng thời chắc chắn tạo điều kiện đối có một vài tổ chức, cá nhân, người dân tham dự hiệu quả tìm hiểu, đầu tư thi công, quản lý phát triển đô thị thông minh; hạn chế một vài rủi ro và nguy cơ tiềm năng; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và một vài dịch vụ đô thị; nâng cao sức tranh giành của nền kinh tế, hội nhập quốc tế.

Đề án phấn đấu đến năm 2020 thi công nền móng cơ sở pháp lý phát triển đô thị thông minh, tiến hành công tác dự kiến đầu tư triển khai thí điểm ở cấp khu đô thị và đô thị.

Trong đây, thực hiện rà soát, thi công khung pháp lý chung về phát triển đô thị thông minh bền vững, ban hành một vài cơ chế chính sách bán hàng tiến hành cho một vài khu vực triển khai thí điểm; thi công và thí điểm triển khai tiến hành Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh, thi công hệ thống hạ tầng dữ liệu không gian đô thị, hợp nhất một vài dữ liệu đất đai, thi công trên nền móng GIS và một vài cơ sở dữ liệu khác.

thi công mô hình thích hợp trong quản lý dân cư, giao thông, đất đai và đầu tư thi công ở một vài khu vực đô thị thực hiện thí điểm; thi công cơ sở dữ liệu đô thị quốc gia GĐ 1; hỗ trợ tối thiểu 3 khu đô thị mới được đầu tư thi công tiến hành thí điểm một vài biện pháp đô thị thông minh… Đến năm 2025 thực hiện GĐ 1 thí điểm phát triển đô thị thông minh.

Trong đây, tiến hành thi công, đã đi vào hoạt động hành lang pháp lý, một vài quy định quy phạm pháp luật trên cơ sở sơ kết, tổng kết việc thực hiện thí điểm; triển khai tiến hành Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh ở Việt Nam.

Công bố một vài nguyên tắc quốc gia ưu tiên phục vụ cho việc triển khai thi công thí điểm một vài đô thị thông minh, ưu tiên cho một vài lĩnh vực quản lý đô thị, chiếu sáng, giao thông, cấp thoát nước, thu gom và xử lý rác thải, lưới điện, hệ thống cảnh báo rủi ro thiên tai và hệ thống hạ tầng ICT.

Phát triển hạ tầng dữ liệu không gian đô thị, hợp nhất một vài dữ liệu đất đai, thi công và một vài dữ liệu khác trên nền GIS ở một vài đô thị thí điểm GĐ; thí điểm tiến hành cơ chế cấp chứng nhận khu đô thị mới thông minh…

Định hướng đến năm 2030, đã đi vào hoạt động thí điểm GĐ 1, từng bước triển khai nhân rộng theo lĩnh vực, khu vực, hình thành mạng lưới liên kết một vài đô thị thông minh, có khả năng lan tỏa.

Cụ thể, hình thành một vài chuỗi đô thị thông minh khu vực phía Bắc, miền Trung, phía Nam và vùng đồng bằng sông Cửu Long, lấy Thủ đô Hà Nội, TP. HCM, đô thị Đà Nẵng, đô thị Cần Thơ là hạt nhân, hình thành mạng lưới liên kết một vài đô thị thông minh.

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng thực hiện nhiệm vụ là cơ quan thường trực của Đề án, phối hợp có một vài bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai có hiệu quả, đúng công đoạn một vài nội dung, nhiệm vụ của Đề án.

Bộ TT&TT được giao chủ trì, phối hợp có Bộ Xây dựng, Bộ TN&MT, Bộ KH&CN và một vài bộ, ngành liên quan chỉ đạo, giải đáp một vài địa phương triển khai tiến hành Khung tham chiếu ICT phát triển ĐTTM; quy định chung về phân cấp quản lý CSDL đô thị; thi công và ban hành một vài nguyên tắc, quy chuẩn kỹ thuật về ICT tiến hành cho ĐTTM.

Bộ TT&TT cũng có trách nhiệm phối hợp có Bộ Xây dựng và một vài địa phương tổ chức thực hiện thí điểm phát triển ĐTTM; chủ trì, phối hợp có Bộ Xây dựng về phát triển hạ tầng ICT phục vụ phát triển ĐTTM; chủ trì, phối hợp có một vài bộ, ngành liên quan chỉ đạo, thống nhất quản lý về việc chắc chắn an toàn tài liệu thích hợp có quy định của pháp luật chuyên ngành; chỉ đạo một vài công ty ICT chắc chắn sẵn sàng hạ tầng ICT phục vụ phát triển ĐTTM.

Bạn đang xem chuyên mục Bat Dong San ở Webb.vn

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: