Tiếp tục rà soát, đánh giá những bất cập liên quan đến tích tụ đất đai

TP.HCM: “Chung cư mới chiếm 8% tổng số nhà toàn thành phố”
Mua đất nền trong cơn sốt, 5 kinh nghiệm để đời nhà đầu tư cần phải biết
Uniland hợp tác phân phối Khu đô thị Phức hợp – Cảnh quan Cát Tường Phú Hưng

Các Bộ, ngành tiếp tục rà soát, phân tách 1 số bất cập, tồn ở về chính sách bán hàng, pháp luật liên quan đến quá trình tích tụ, tập trung đất đai để thể chế hóa đầy đủ nội dung theo tinh thần chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương qua quá trình sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW cho thích hợp có đề nghị của thực tiễn.

Đại biểu Quốc hội Phạm Đình Cúc, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chất vấn Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Việc tập trung ruộng đất cộng có quá trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp để thúc đẩy sản xuất hàng hóa, diện tích lớn, tiến hành 1 số tiến bộ khoa học, kỹ thuật đã và đang diễn ra. Tuy nhiên tích tụ và tập trung ruộng đất chưa được quy định cụ thể. Do vậy 1 sốh vận dụng ở 1 số địa phương có rất nhiều khác nhau. Xin Phó Thủ tướng cho biết quan điểm của Chính phủ về vấn đề này và biện pháp hữu hiệu trong thời gian tới để giải quyết vấn đề nêu trên.

Về nội dung chất vấn nêu trên, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trả lời như sau:

Về quy định của pháp luật về đất đai liên quan đến tích tụ, tập trung đất đai, để cung cấp đề nghị phát triển KTXH của đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, Luật đất đai năm 2013 được ban hành đã có nhiều nội dung đổi mới quan trọng trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp nhìn chung, trong thúc đẩy quá trình tích tụ, tập trung đất đai cho sản xuất nông nghiệp nói riêng.

Liên quan đến chính sách bán hàng tích tụ, tập trung đất đai, pháp luật về đất đai đã có 1 số quy định: Người sử dụng đất nông nghiệp có 1 số quyền chuyển đổi, mua bán, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn và thế chấp quyền sử dụng đất. Đây được coi là chìa khóa pháp lý quan trọng để thực hiện tích tụ, tập trung đất nông nghiệp để sản xuất nông nghiệp ở diện tích lớn hơn.

Pháp luật đất đai cho phép thực hiện cơ chế chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong nội bộ nhóm đất nông nghiệp 1 1 sốh linh hoạt nhằm thích hợp hơn có cơ chế phân khúc; điều này cũng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc tập trung ruộng đất để sản xuất hàng hóa theo mô hình kinh tế trang trại. Đồng thời, Nhà nước khuyến khích hình thức kinh tế của hộ gia đình, cá nhân nhằm khai thác có hiệu quả đất đai để phát triển sản xuất, mở rộng diện tích và nâng cao hiệu quả sử dụng đất trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối gắn có dịch vụ, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Về thời hạn sử dụng đất nông nghiệp, Luật đất đai năm 2013 quy định nâng thời hạn giao đất nông nghiệp trong hạn mức cho hộ gia đình, cá nhân từ 20 năm lên 50 năm thống nhất cho 1 số loại đất nông nghiệp để khuyến khích nông dân gắn bó và yên tâm đầu tư sản xuất.

Về hạn mức, Luật Đất đai 2013 đã mở rộng hạn mức nhận chuyển quyền đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân (không vượt quá 10 lần hạn mức giao đất). Đối có công ty, pháp luật về đất đai không quy định hạn mức sử dụng đất. Nhu cầu sử dụng đất của công ty được nhà nước tham khảo giao đất, cho thuê đất trên cơ sở dự án đầu tư.

Ngoài 1 số trường hợp Nhà nước thu hồi đất để thực hiện quy định ở Điều 61 và Điều 62 của Luật Đất đai, đối có 1 số dự án sản xuất, kinh doanh khác, nhà đầu tư được thỏa thuận nhận mua bán, thuê, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để có đất thực hiện dự án.

Bên cạnh 1 số mặt đạt được, thực ở quá trình tích tụ, tập trung đất đai còn diễn ra chậm; phân khúc quyền sử dụng đất nông nghiệp vận hành còn chưa cung cấp được đề nghị của thực tiễn, trong đây, phân khúc cho thuê đất phát triển kém hơn rất nhiều so có phân khúc mua bán đất nông nghiệp và còn 1 số vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

Một số biện pháp

Hiện nay, Ban Chấp hành Trung ương đang sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW. Những bất cập, gặp khó trong tích tụ, tập trung đất đai để phục vụ cho phát triển nông nghiệp đã được đánh giá, phân tách trong dự thảo Báo cáo sơ kết Nghị quyết của Trung ương. Trên cơ sở kết luận chỉ đạo của Trung ương về sơ kết Nghị quyết số 19, Chính phủ sẽ chỉ đạo 1 số Bộ, ngành tiếp tục rà soát, phân tách 1 số bất cập, tồn ở về chính sách bán hàng, pháp luật liên quan đến quá trình tích tụ, tập trung đất đai để thể chế hóa đầy đủ nội dung theo tinh thần chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương qua quá trình sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW cho thích hợp có đề nghị của thực tiễn.

Trong đây, tìm hiểu đã đi vào hoạt động 1 số cơ chế, chính sách bán hàng thúc đẩy quá trình tích tụ, tập trung ruộng đất trong sản xuất nông nghiệp như: Hạn mức nhận chuyển quyền đất nông nghiệp của hộ, gia đình, cá nhân; điều kiện nhận mua bán đất trồng lúa của hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp, tổ chức kinh tế để sản xuất nông nghiệp; chính sách bán hàng về tài chính đất đai, giá đất; cơ chế chính sách bán hàng để người sử dụng đất linh hoạt trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nâng cao hiệu quả theo 1 số dự đoán phân khúc; chính sách bán hàng thúc đẩy phân khúc quyền sử dụng đất nông nghiệp phát triển minh bạch và hiệu quả để thúc đẩy quá trình tích tụ, tập trung đất đai theo cơ chế phân khúc.

Nghiên cứu đề xuất về cơ chế, nguồn vốn, nâng cao năng lực của Tổ chức thực hiện vai trò trung gian trong quan hệ giữa nhà đầu tư và người có quyền sử dụng đất để tạo quỹ đất phục vụ cho phát triển nông nghiệp tập trung, diện tích lớn, công nghiệp hóa, tân tiến hóa nông thôn.

UBND 1 số tỉnh, đô thị trực thuộc Trung ương tổ chức mở bán công khai quỹ đất nông nghiệp, nhu cầu mua bán, cho thuê, góp vốn bằng quyền sử dụng đất của 1 số hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất. Trên cơ sở đây để hình thành quỹ đất nhằm chủ động kêu gọi đầu tư, cộng có công ty tổ chức thi công 1 số mô hình sản xuất nông nghiệp.

Phổ biến đầy đủ 1 số quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan, độc đáo là quy định về 1 số quyền, nghĩa vụ cho thuê, góp vốn, mua bán quyền sử dụng đất; chỉ đạo, giải đáp việc tổ chức lại 1 số mô hình sản xuất nông nghiệp (kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại, hợp tác xã, công ty…) cho thích hợp có trình độ của nền kinh tế và tình hình thực ở của địa phương; trong đây cần chú tâm vai trò chủ lực của công ty để tạo ra 1 số đột phá trong phát triển nông nghiệp. Quan tâm, tổ chức đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp cho lao động nông nghiệp, nông thôn.

Giải pháp thúc đẩy tích tụ đất đai sắp được bàn thảo

Bạn đang xem chuyên mục Bat Dong San ở Webb.vn

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: