Tín dụng bất động sản bị siết chặt, quý 1 năm nay tăng chưa bằng nửa cùng kỳ năm ngoái

Choáng ngợp với độ xa xỉ của biệt thự siêu sang ven đô Hà Nội
Người cao tuổi mong ước gì về không gian sống?
Đà Nẵng: Phê duyệt 4,5 tỷ đồng xây dựng 2 lối xuống biển

NHNN cho biết cơ cấu tín dụng tập trung chủ yếu vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, tín dụng đối có lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro được kiểm soát nghiêm ngặt. Tín dụng nhà đất quý 1 chỉ tăng 3,65% trong khi cộng kỳ năm trước tăng 7,34%.

Báo cáo kết quả vận hành trong thời gian qua của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) gửi tới đại biểu Quốc hội cho biết, tín dụng đối có vận hành kinh doanh nhà đất tăng thấp hơn so có cộng kỳ: tháng 03/2018 tăng 3,65% so có cuối năm 2017, chiếm tỷ trọng 6,57% (cộng kỳ 2017: tăng 7,34%; tỷ trọng 6,8%).

Tín dụng tiêu dùng đến tháng 3/2018 tăng 3,8% so có cuối năm 2017, chiếm tỷ trọng 17,42% (cộng kỳ 2017: tăng 6,73%, chiếm tỷ trọng 14,92%). Tín dụng đối có một số dự án BOT, BT tháng 12/2017 tăng 13,76% so có cuối năm 2016, chiếm tỷ trọng 1,57% (cộng kỳ năm 2016 tăng 17,01% và chiếm tỷ trọng 1,67%).

Trong khi đây, dư nợ tín dụng đối có lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tăng 4,2% so có cuối năm 2017 và chiếm tỷ trọng dao động 21% dư nợ tín dụng nền kinh tế. Dư nợ tín dụng ngành công nghiệp tăng 3,75%, tín dụng đối có ngành thi công tăng 4,35%, tín dụng ngành dịch vụ tăng 3,59%.

Tín dụng đối có một số lĩnh vực ưu tiên tăng cao hơn so có mức tăng cộng kỳ năm 2017: (i) Tín dụng cho lĩnh vực xuất khẩu tăng 9,72% (cộng kỳ năm 2017 giảm 0,39%); (ii) Tín dụng đối có công ty ứng dụng công nghệ cao tăng 8,57% (cộng kỳ năm 2017 tăng 16,24%); (iii) Tín dụng đối có lĩnh vực công nghiệp ưu tiên phát triển tăng 2,61% (cộng kỳ năm 2017 giảm 14,15%).

Năm 2017 và các tháng đầu năm 2018, NHNN đã thi công chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng định hướng, có điều chỉnh thích hợp có diễn biến và tình hình thực tại, đồng thời thông báo chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đối có từng TCTD trên cơ sở phân tách tình hình vận hành và khả năng mở rộng tín dụng lành mạnh của từng TCTD.

Ngoài ra, chỉ đạo một số TCTD mở rộng tín dụng có hiệu quả, chú trọng vào một số lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên, kiểm soát nghiêm ngặt tín dụng đối có một số lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro (như kinh doanh nhà đất, chứng khoán…), chắc chắn an toàn vận hành ngân hàng.

Theo số liệu của NHNN, nguồn vốn tín dụng đã được khơi thông và tăng trưởng đều trong năm, hỗ trợ tích cực cho tăng trưởng kinh tế, đến ngày 27/4/2018, tín dụng tăng 5,05% so có cuối năm 2017, cộng có mặt bằng lãi suất được giữ ổn định đã cung cấp tốt cho nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh. Cơ cấu tín dụng tập trung chủ yếu vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh đồng thời tín dụng đối có lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro được kiểm soát nghiêm ngặt 4.

Siết tín dụng phòng ngừa “bong bóng” nhà đất

Bạn đang xem chuyên mục Bat Dong San ở Webb.vn

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: