TP.HCM: Công bố 15 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai

Dự án nhà ở xã hội… nằm trên giấy
7 lợi thế đầu tư tại dự án Officetel Golden King
5 dự án đường sắt đô thị đội vốn thêm 132.000 tỷ đồng

UBND TP.HCM vừa ra mắt 15 thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai được chuẩn hóa thuộc phạm vi công dụng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trong số đây, có 6 thủ tục thực hiện ở Văn phòng Đăng ký đất đai đô thị, gồm:

Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền có đất do một vàih tân tài liệu về người được cấp Giấy chứng nhận; giảm qui mô thửa đất do sạt lở môi trường xung quanh; một vàih tân về tài sản gắn liền có đất so có nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận (cấp mới Giấy chứng nhận).

Thủ tục tách thửa do chuyển quyền sử dụng 1 phần thửa đất hoặc do giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất hoặc do chia tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất; do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên phân phối đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án (cấp mới Giấy chứng nhận).

Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền có nhà ở, Giấy chứng nhận quyền có công trình thi công.

Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện “dồn điền đổi thửa”.

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền có nhà ở, Giấy chứng nhận quyền có công trình thi công hoặc trang bổ sung Giấy chứng nhận do bị mất.

Thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (cấp mới Giấy chứng nhận).

Có 8 thủ tục thực hiện ở Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai một vài quận, huyện gồm:

Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền có đất do một vàih tân tài liệu về người được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền có nhà ở và tài sản khác gắn liền có đất (Giấy chứng nhận); giảm qui mô thửa đất do sạt lở môi trường xung quanh.

Thủ tục về một vàih tân về hạn chế quyền sử dụng đất; một vàih tân về nghĩa vụ tài chính; một vàih tân về tài sản gắn liền có đất so có nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận (xác nhận một vàih tân trên Giấy chứng nhận đã cấp).

Thủ tục chuyển tiền hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền 1 lần hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất (xác nhận một vàih tân Giấy chứng nhận đã cấp).

Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký một vàih tân, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề.

Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất (đối có trường hợp có nhu cầu); Thủ tục tách thửa do Nhà nước thu hồi 1 phần đất; Thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (xác nhận một vàih tân Giấy chứng nhận đã cấp); Thủ tục cung cấp dữ liệu đất đai.

Thủ tục tách thửa do chuyển quyền sử dụng 1 phần thửa đất hoặc do giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất hoặc do chia tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất; do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên phân phối đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án (xác nhận một vàih tân trên Giấy chứng nhận đã cấp).

Có 1 thủ tục thực hiện ở UBND cấp huyện là Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Bạn đang xem chuyên mục Bat Dong San ở Webb.vn

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: