TP.HCM hạn chế xây mới nhà tái định cư

Hà Nội: Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Đông Anh
Xây dựng Luật đặc khu không nên quá cầu toàn, Hàn Quốc 10 năm phải sửa luật 6 lần
Thị trường đang cần gì: Căn hộ cao cấp hay bình dân?

Theo UBND TP.HCM, tính đến thời điểm GĐ này, TPHCM còn 12.197 căn hộ chung cư và nền đất tái an cư chưa sử dụng, trong đây cần phải bán đấu giá 5.075 căn hộ chung cư và nền đất để thu hồi vốn.

Quan điểm của TP trước mắt là phải sử dụng hết quỹ nhà tái an cư đang có, hạn chế tối đa xây mới nhà tái an cư bằng ngân sách nhà nước trong thời gian tới.

Theo đây, GĐ 2006-2018, TPHCM đã dự định 38.700 căn hộ chung cư và nền đất để phục vụ tái an cư cho những dự án của thành thị. Cho đến nay, qua quá trình sử dụng do 1 bộ phận người dân không có nhu cầu sử dụng nhà tái an cư mà nhận tiền tự lo chỗ ở mới vì vậy GĐ này chúng ta còn lại dao động 12.197 căn hộ chung cư và nền đất chưa sử dụng.

Hiện TPHCM đang rà soát lại kế hoạch nhà tái an cư GĐ 2019-2020 và GĐ 2021-2025 dựa trên 1 số quan điểm: Phải sử dụng lại hiệu quả nhất quỹ nhà đang có, tuy nhiên do 1 số quỹ nhà đang có GĐ này được thi công từ năm 2006 nên để chắc chắn không lãng phí và không bị xuống cấp.

Do vậy, TPHCM sẽ rà soát lại theo 1 tiêu chí chung, nếu quỹ nhà nào mà sau 5 năm chưa sử dụng thì tổ chức bán đấu giá để không bị xuống cấp vì nếu giữ lại chờ bố trí tái an cư cho bà con cũng không hay. Còn quỹ nhà nào cung cấp chất lượng, TPHCM sẽ bố trí cho những quận huyện để triển khai những dự án đầu tư.

Hiện nay 1 số quận như quận 1, quận 4, quận 9 hay Thủ Đức… đều có văn bản báo cáo UBND TPHCM nhu cầu quỹ nhà tái an cư để triển khai những dự án. TPHCM sẽ rà soát và bố trí cho những quận huyện đây và Chủ tịch UBND những quận huyện đây phải cam đoan sử dụng hiệu quả quỹ nhà được bố trí, nếu cuối năm đây không sử dụng thì TPHCM sẽ thu hồi lại, bố trí cho những địa phương khác hoặc bán đấu giá nếu quỹ nhà đây trên 5 năm chưa sử dụng.

Tuy nhiên, TPHCM sẽ hạn chế tối đa sử dụng ngân sách để xây mới dự án tái an cư mà tập trung mua lại những quỹ nhà xã hội, những quỹ nhà thương mại có mục đích chất lượng nhà tái an cư sẽ cao hơn và hạn chế tồn quỹ nhà tái an cư như GĐ này.

Trong hai năm 2019 – 2020, TPHCM chuẩn bị triển khai thực hiện 300 dự án chỉnh trang thành thị, công ích có tổng số hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng dao động 19.000 hộ; trong đây có 187 dự án hạ tầng kỹ thuật, 73 dự án hạ tầng kỹ thuật công trình công cộng và 40 dự án chỉnh trang thành thị, di dời nhà ven – trên kênh rạch.

Giai đoạn 2021-2025, triển khai 226 dự án chỉnh trang thành thị… có tổng số hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng dao động 25.000 hộ. Như vậy, UBND TPHCM cho biết từ nay đến năm 2025 tổng hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi những dự án lên đến 44.000 trường hợp. Qua khảo sát sơ bộ cho thấy, có 16.800 hộ nhận tiền tự lo chỗ ở mới, 27.200 trường hợp có nhu cầu tái an cư. Do đây nhu cầu về quỹ nhà tái an cư trên địa bàn TPHCM trong thời gian tới vẫn rất lớn.

Bạn đang xem chuyên mục Bat Dong San ở Webb.vn

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: