Trình Quốc hội sửa 13 luật liên quan Luật Quy hoạch

TP.HCM: Đầu tư siêu dự án du lịch – nghỉ dưỡng lấn biển Cần Giờ
Khi mua nhà bằng tiền thuê nhà?
ĐHCĐ Nam Long: Thông qua kế hoạch phát hành 40 triệu cổ phiếu, tái khởi động dự án 355ha tại Long An

Họp phiên toàn thể ở Hội trường sáng 1/6, Quốc hội đã trao đổi về dự án Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều quy định về quy hoạch ở Luật Hóa chất, Luật Điện lực, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Luật Phòng chống tác hại thuốc lá, Luật An toàn thực phẩm, Luật Dược, Luật Công chứng, Luật Trẻ em, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Khoa học công nghệ, Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch thành phố.

Theo Tờ trình của Chính phủ, Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 (Luật Quy hoạch) điều chỉnh việc lập, thẩm định, chọn lọc hoặc phê duyệt, mở bán, thực hiện, phân tích, điều chỉnh quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia. Theo Phụ lục III Luật Quy hoạch, có 25 luật quy định liên quan đến quy hoạch cần sửa đổi, bổ sung để chắc chắn đồng bộ có Luật Quy hoạch.

Căn cứ khoản 5 Điều 59 Luật Quy hoạch, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ rà soát để đề xuất sửa đổi, bổ sung các bộ luật, luật thuộc danh mục quy định ở Phụ lục III của Luật này và các văn bản quy phạm pháp luật khác quan đến quy hoạch, bảo đảm thích hợp có Luật Quy hoạch và có hiệu lực thi hành chậm nhất là ngày 1 tháng 1 năm 2019.

Qua rà soát, các bộ đã đề xuất sửa đổi, bổ sung 27 bộ luật, luật, bao gồm: 25 luật theo Danh mục ở Phụ lục III Luật Quy hoạch, 1 luật do Bộ Y tế đề xuất bổ sung (Luật An toàn thực phẩm) và 1 luật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất bổ sung (Luật Phòng, chống thiên tai).

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng tháng 03 năm 2018, Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì soạn thảo Luật sửa đổi, bổ sung 1 số luật có quy định liên quan đến quy hoạch để sửa đổi 10 luật gồm Luật Hóa chất; Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Luật Điện lực; Luật Dược; Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá; Luật An toàn thực phẩm; Luật Công chứng; Luật Trẻ em; Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Đầu tư. Đồng thời, Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì soạn thảo Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Đầu tư công và Bộ Xây dựng chủ trì soạn thảo Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh BĐS và Luật Quy hoạch thành phố có các nội dung sửa đổi liên quan đến quy hoạch.

Tại Phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV, Ủy ban Thường vụ Quốc hội kết luận bổ sung nội dung sửa đổi quy định về quy hoạch ở Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và Luật Quy hoạch thành phố vào Luật sửa đổi, bổ sung 1 số luật có quy định liên quan đến quy hoạch.

Như vậy, việc ban hành Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều quy định về quy hoạch ở Luật Hóa chất, Luật Điện lực, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Luật Phòng chống tác hại thuốc lá, Luật An toàn thực phẩm, Luật Dược, Luật Công chứng; Luật Trẻ em, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Khoa học công nghệ, Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch thành phố để có hiệu lực đồng thời có Luật Quy hoạch từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 là cần thiết, tránh tạo ra các dao động trống pháp lý, các xung đột, cũng như các vướng mắc trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các quy hoạch ngành, góp phần đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong đầu tư kinh doanh và chắc chắn nguồn chi phí cho việc lập quy hoạch cho thời kỳ 2021 – 2030.

Báo cáo thẩm tra dự án luật bày tỏ căn bản tán thành có Tờ trình của Chính phủ về sự cần thiết ban hành Luật để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất có các quy định của Luật Quy hoạch; cho rằng theo quy định ở khoản 3 Điều 146 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và khoản 5 Điều 59 Luật Quy hoạch, Chính phủ rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để sửa đổi, bổ sung bảo đảm thích hợp có Luật Quy hoạch và tiến hành trình tự, thủ tục rút gọn là thích hợp.

Báo cáo thẩm tra cũng khẳng định cơ quan trình dự án Luật đã dự tính tương đối đầy đủ về hồ sơ, thông tin theo quy định ở khoản 1 Điều 64 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, căn bản bảo đảm trình Quốc hội tham khảo, thông qua ở 1 kỳ họp.

Về tên gọi của Luật, Tờ trình của Chính phủ đề nghị tên gọi là dự án Luật Sửa đổi, bổ sung 1 số điều quy định về quy hoạch ở Luật Hóa chất, Luật Điện lực, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá, Luật An toàn thực phẩm, Luật Dược, Luật Công chứng, Luật Trẻ em, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Khoa học và công nghệ, Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch thành phố. Báo cáo thẩm tra tán thành có tên gọi như Tờ trình của Chính phủ, biểu hiện trực tiếp được các luật cần bổ sung, sửa đổi, dễ theo dõi và thích hợp có thông lệ đặt tên của các dự án luật; cho rằng tên gọi này cũng loại trừ được khả năng trùng lắp có tên gọi của dự án luật sẽ được sửa đổi, bổ sung ở kỳ họp thứ 6 tới đây có cộng mục tiêu thống nhất có Luật Quy hoạch.

Thảo luận ở Hội trường, bày tỏ quan điểm tán thành có sự cần tiết thi công và ban hành luật, ý kiến các đại biểu nhấn mạnh, việc thi công dự án luật phải trên quan điểm tiếp tục bãi bỏ các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ đang cản trở làm việc đầu tư kinh doanh của công ty và người dân hoặc sửa đổi tên các quy hoạch ngành chắc chắn thích hợp có danh mục quy hoạch ngành quốc gia được quy định ở Phụ lục I của Luật Quy hoạch. Đồng thời, bảo đảm duy trì các mục tiêu, đề nghị về chính sách bán hàng quản lý nhà nước của các ngành, tính ổn định, đồng bộ của hệ thống pháp luật và có tham khảo đến các nhân tố đặt thù của lĩnh vực.

Đại biểu Lưu Văn Đức (Đắk Lắc), đại biểu Nguyễn Trường Giang (Đắk Nông), đại biểu Phan Thái Bình (Quảng Nam) cho rằng, việc sửa đổi cần phải rà soát kỹ lưỡng, không nên có sự cách tân về chính sách bán hàng ở các luật mà chỉ tập trung sửa đổi các vấn đề để bảo đảm cho thích hợp có Luật Quy hoạch.

“Những vấn đề mà liên quan đến chính sách bán hàng, không liên quan đến Luật Quy hoạch thì phải tiến hành bình thường, không đặt vấn đề sửa đổi ở luật này”, đại biểu Nguyễn Trường Giang (Đắk Nông) phát biểu, đồng thời đề nghị cơ quan soạn thảo có phân tích tác động của nếu luật được ban hành.

Còn đại biểu Lê Công Đỉnh (Long An) cho rằng đây là luật mà phạm vi tác động rất rộng nên cần phải tham khảo cực kỳ cẩn thận có sự phân tích tác động đầy đủ. Bên cạnh đây, có 1 số ý kiến đề nghị Cơ quan soạn thảo rà soát từ ngữ, kỹ thuật văn bản ở các luật để bảo đảm thống nhất có quy định của Luật Quy hoạch.

Về tên gọi của Luật, có ý kiến cho rằng tên gọi bởi thế là quá dài, nên tìm hiểu lấy tên gọi ngắn hơn, chẳng hạn như dự án Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của 13 luật liên quan đến Luật Quy hoạch

Ngoài các vấn đề chung nêu trên, các đại biểu cũng đâyng góp nhiều ý kiến về các nội dung cụ thể sửa đổi ở từng luật có liên quan đến Luật Quy hoạch.

Giải mã các chuyện “kỳ lạ” của việc thẩm tra, trao đổi về Luật Quy hoạchBạn đang xem chuyên mục Bat Dong San ở Webb.vn

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: