Từ 1/1/2019: Thu hồi đất làm đường sẽ thu hồi luôn vùng phụ cận để đấu giá

Lộ diện con đường thâu tóm 100ha đất vàng dưới chân cầu Thuận Phước (Đà Nẵng) của nhóm đại gia bí ẩn
Thị trường bất động sản Tp.HCM khởi sắc, căn hộ dưới 2 tỷ đồng sẽ có giao dịch tốt
TP.HCM đề xuất phân cấp phê duyệt dự án đường sắt đô thị

Đối có dự án hạ tầng kỹ thuật, thi công, chỉnh trang thành phố, khu dân cư nông thôn phải đồng thời xác định địa điểm, tổng diện tích đất thu hồi trong vùng phụ cận để đấu giá quyền sử dụng đất… là quy định mới trong Luật Đất đai.

Trên đấy là 1 trong một vài nội dung của Luật Sửa đổi, bổ sung một vài luật có quy định liên quan đến quy hoạch.

Cụ thể, khoản c điểm 4 Điều 40 của Luật Đất đai quy định về Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện sẽ được sửa đổi như sau: Đối có dự án hạ tầng kỹ thuật, thi công, chỉnh trang thành phố, khu dân cư nông thôn phải đồng thời xác định địa điểm, tổng diện tích đất thu hồi trong vùng phụ cận để đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án nhà ở, thương mại, dịch vụ, sản xuất, kinh doanh;

Điều 43 về Lấy ý kiến về quy hoạch sử dụng đất sẽ được sửa như sau: Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm lấy ý kiến về quy hoạch sử dụng đất cấp huyện; Việc lấy ý kiến đâyng góp của một vài cơ quan, tổ chức, cá nhân và cùng đồng dân cư về quy hoạch sử dụng đất cấp huyện được thực hiện bằng hình thức tổ chức hội nghị, lấy ý kiến trực tiếp và công khai tài liệu về nội dung của quy hoạch sử dụng đất trên trang tài liệu điện tử của Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Nội dung lấy ý kiến về quy hoạch sử dụng đất cấp huyện gồm: một vài chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất, một vài dự án công trình thực hiện trong thời kỳ quy hoạch sử dụng đất; Thời gian lấy ý kiến về quy hoạch sử dụng đất cấp huyện là 30 ngày kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền chọn lọc tổ chức lấy ý kiến;

Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm thi công báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của nhân dân và đã đi vào hoạt động phương án quy hoạch sử dụng đất cấp huyện trước khi trình Hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.”

Từ 1/1/2019: Thu hồi đất làm các con phố sẽ thu hồi luôn vùng phụ cận để đấu giá - Ảnh 1.

Thu hồi đất làm các con phố sẽ thu hồi cả vùng phụ cận để đấu giá quyền sử dụng đất – ảnh minh họa

Trong khi đây, Điều 46 về Điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được sửa thành: Việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện được thực hiện khi có 1 trong một vài căn cứ sau đấy: Có sự điều chỉnh chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh của quốc gia; quy hoạch cấp quốc gia; quy hoạch vùng; quy hoạch tỉnh mà sự điều chỉnh đây làm một vàih tân cơ cấu sử dụng đất; Do tác động của thiên tai, chiến tranh làm một vàih tân mục đích, cơ cấu, địa điểm, tổng diện tích sử dụng đất; Có sự điều chỉnh địa giới hành chính của địa phương.

Việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất chỉ được thực hiện khi có sự điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất hoặc có sự một vàih tân về khả năng thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

Điều 48 về Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quy định: Việc ra mắt, công khai quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Công bố công khai quy hoạch sử dụng đất cấp huyện được thực hiện như sau: UBND cấp huyện có trách nhiệm ra mắt công khai quy hoạch sử dụng đất cấp huyện ở trụ sở cơ quan, trên cổng tài liệu điện tử của Ủy ban nhân dân cấp huyện và ra mắt công khai nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp huyện có liên quan đến xã, phường, thị trấn ở trụ sở UBND cấp xã;

Toàn bộ nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, kế hoạch sử dụng đất sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chọn lọc, phê duyệt phải được ra mắt công khai; Việc ra mắt công khai được thực hiện trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chọn lọc, phê duyệt; Việc công khai được thực hiện trong suốt kỳ quy hoạch sử dụng đất.

Bất thường trong đấu giá đất “vàng”

Bạn đang xem chuyên mục Bat Dong San ở Webb.vn

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: